Giải phẫu tuỷ sống

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Sinh học

Keywords

tủy sống, hệ thần kinh, đĩa đệm, dây thần kinh cột sống, chất xám, chất trắng, kênh giữa, tế bào thần kinh vận động, hạch, xương sống, đốt sống, đốt sống cổ, Xương sống ngực, đốt sống thắt lưng, não, dây thần kinh, màng não, tế bào thần kinh, phản xạ, dịch não tủy, vật liệu màng nhện, chọc dò tủy sống, thần kinh, nhân loại, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Tủy sống

 • rễ bụng trước - Nó chứa các sợi vận động đi ra từ sừng trước của tủy sống.
 • rễ lưng sau - Nó chứa các sợi giác quan đi vào sừng sau của tủy sống.
 • hạch rễ bụng - Chứa tế bào của các nơron giác quan. Các sợi trục của các nơron giác quan giác quan - được gọi là sợi giác quan - đi vào chất xám của tủy sống thông qua rễ sau/lưng.
 • sừng trước của chất xám - Chứa tế bào của các nơron vận động. Các sợi trục của nơron vận động, được gọi là sợi vận động, đi ra từ tủy sống thông qua rễ trước.
 • sừng sau của chất xám - Các sợi giác quan đi vào đây qua rễ sau.
 • chất trắng - Tủy sống bao gồm chất trắng bên ngoài được tạo thành từ các sợi thần kinh, và vùng chất xám ở bên trong được tạo thành từ các tế bào thần kinh. Các sợi thần kinh tạo nên các đường mòn thần kinh trong chất trắng. Đường mòn đi lên chứa các sợi giác quan bắt nguồn từ cơ thể, trong khi đường mòn đi xuống chứa các sợi vận động bắt nguồn từ não. Màu của chất trắng là màu của bao myelin bọc các sợi thần kinh.
 • khe giữa - Nó chứa dịch não tủy và thông với hệ não thất.

Các nhóm dây thần kinh cột sống

 • 8 cặp dây thần kinh sống cổ
 • 12 cặp dây thần kinh sống ngực
 • 5 cặp dây thần kinh sống thắc lưng
 • 5 cặp dây thần kinh sống cùng
 • 1 cặp dây thần kinh sống cụt
 • tủy sống
 • đuôi ngựa - Tủy sống kết thúc ở vùng thắt lưng của cột sống. Đuôi ngựa là một bó dây thần kinh cột sống.

Vị trí của tủy sống

 • đốt sống - Chúng bảo vệ tủy sống. Các dây thần kinh đi ra ở trên các mào xương của đốt sống.
 • đĩa đệm - Tính đàn hồi của chúng tạo ra sự linh hoạt cho tủy sống.
 • tủy sống - Nó bao gồm chất trắng bên ngoài và vùng hình cánh bướm màu xám ở bên trong được tạo thành từ các tế bào thần kinh.
 • màng mềm - Màng trong cùng của các lớp màng não bao bọc não và tuỷ sống.
 • dây thần kinh cột sống - 31 cặp dây thần kinh này chứa cả sợi giác quan và sợi vận động, do đó chúng được gọi là dây thần kinh hỗn hợp. Bó sợi bên ngoài hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) được gọi là các dây thần kinh, trong khi bó sợi trong hệ thần kinh trung ương được gọi là đường mòn thần kinh.
 • màng nhện - Nó là một màng mỏng với cấu trúc giống như mạng nhện. Nó bao gồm các mô sợi và chứa dịch não tủy. Dịch này bảo vệ hệ thần kinh trung ương, tạo ra bảo vệ cơ học và giảm trọng lượng tịnh của não.
 • màng cứng - Lớp xơ ngoài cùng của màng não, bao bọc não và tủy sống.

Đĩa đệm

 • bao xơ - Khi nó bị tổn thương, nhân nhày nhô ra. Khi chúng ta già đi, nó sẽ mất đi tính linh hoạt và dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm cột sống.
 • nhân nhày - Do sự nhô ra của nhân nhày, đĩa đệm bị trệ (thoát vị) có thể tạo áp lực vào dây thần kinh cột sống hoặc chính tủy sống. Điều này có thể gây đau, tê, dị cảm, rối loạn phản xạ, cũng như các vấn đề về chức năng sinh dưỡng (như tiểu không tự chủ hoặc không kiềm được phân). Thoát vị đĩa đệm cột sống có thể được điều trị bằng cách tập thể dục, đeo nẹp lưng hoặc phẫu thuật.
 • dây thần kinh cột sống

Hệ thần kinh

 • não
 • tủy sống - Các bộ phần chính của hệ thần kinh trung ương là não và tủy sống. 31 cặp dây thần kinh cột sống đi ra từ tủy sống.
 • dây thần kinh sọ
 • dây thần kinh cột sống - Hệ thần kinh ngoại biên gồm 12 cặp dây thần kinh sọ và 31 cặp dây thần kinh cột sống. Các dây thần kinh cột sống là các dây thần kinh hỗn hợp: chúng chứa cả sợi giác quan lẫn sợi vận động.

Hoạt họa

 • não
 • tủy sống - Các bộ phần chính của hệ thần kinh trung ương là não và tủy sống. 31 cặp dây thần kinh cột sống đi ra từ tủy sống.
 • dây thần kinh sọ
 • dây thần kinh cột sống - Hệ thần kinh ngoại biên gồm 12 cặp dây thần kinh sọ và 31 cặp dây thần kinh cột sống. Các dây thần kinh cột sống là các dây thần kinh hỗn hợp: chúng chứa cả sợi giác quan lẫn sợi vận động.
 • 8 cặp dây thần kinh sống cổ
 • 12 cặp dây thần kinh sống ngực
 • 5 cặp dây thần kinh sống thắc lưng
 • 5 cặp dây thần kinh sống cùng
 • 1 cặp dây thần kinh sống cụt
 • tủy sống
 • đuôi ngựa - Tủy sống kết thúc ở vùng thắt lưng của cột sống. Đuôi ngựa là một bó dây thần kinh cột sống.
 • đốt sống - Chúng bảo vệ tủy sống. Các dây thần kinh đi ra ở trên các mào xương của đốt sống.
 • đĩa đệm - Tính đàn hồi của chúng tạo ra sự linh hoạt cho tủy sống.
 • tủy sống - Nó bao gồm chất trắng bên ngoài và vùng hình cánh bướm màu xám ở bên trong được tạo thành từ các tế bào thần kinh.
 • màng mềm - Màng trong cùng của các lớp màng não bao bọc não và tuỷ sống.
 • dây thần kinh cột sống - 31 cặp dây thần kinh này chứa cả sợi giác quan và sợi vận động, do đó chúng được gọi là dây thần kinh hỗn hợp. Bó sợi bên ngoài hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) được gọi là các dây thần kinh, trong khi bó sợi trong hệ thần kinh trung ương được gọi là đường mòn thần kinh.
 • màng nhện - Nó là một màng mỏng với cấu trúc giống như mạng nhện. Nó bao gồm các mô sợi và chứa dịch não tủy. Dịch này bảo vệ hệ thần kinh trung ương, tạo ra bảo vệ cơ học và giảm trọng lượng tịnh của não.
 • màng cứng - Lớp xơ ngoài cùng của màng não, bao bọc não và tủy sống.
 • rễ bụng trước - Nó chứa các sợi vận động đi ra từ sừng trước của tủy sống.
 • rễ lưng sau - Nó chứa các sợi giác quan đi vào sừng sau của tủy sống.
 • hạch rễ bụng - Chứa tế bào của các nơron giác quan. Các sợi trục của các nơron giác quan giác quan - được gọi là sợi giác quan - đi vào chất xám của tủy sống thông qua rễ sau/lưng.
 • sừng trước của chất xám - Chứa tế bào của các nơron vận động. Các sợi trục của nơron vận động, được gọi là sợi vận động, đi ra từ tủy sống thông qua rễ trước.
 • sừng sau của chất xám - Các sợi giác quan đi vào đây qua rễ sau.
 • chất trắng - Tủy sống bao gồm chất trắng bên ngoài được tạo thành từ các sợi thần kinh, và vùng chất xám ở bên trong được tạo thành từ các tế bào thần kinh. Các sợi thần kinh tạo nên các đường mòn thần kinh trong chất trắng. Đường mòn đi lên chứa các sợi giác quan bắt nguồn từ cơ thể, trong khi đường mòn đi xuống chứa các sợi vận động bắt nguồn từ não. Màu của chất trắng là màu của bao myelin bọc các sợi thần kinh.
 • khe giữa - Nó chứa dịch não tủy và thông với hệ não thất.
 • bao xơ - Khi nó bị tổn thương, nhân nhày nhô ra. Khi chúng ta già đi, nó sẽ mất đi tính linh hoạt và dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm cột sống.
 • nhân nhày - Do sự nhô ra của nhân nhày, đĩa đệm bị trệ (thoát vị) có thể tạo áp lực vào dây thần kinh cột sống hoặc chính tủy sống. Điều này có thể gây đau, tê, dị cảm, rối loạn phản xạ, cũng như các vấn đề về chức năng sinh dưỡng (như tiểu không tự chủ hoặc không kiềm được phân). Thoát vị đĩa đệm cột sống có thể được điều trị bằng cách tập thể dục, đeo nẹp lưng hoặc phẫu thuật.
 • dây thần kinh cột sống

Narration

Hệ thần kinh của chúng ta được chia thành hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Hai phần chính của hệ thần kinh trung ương là não tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm 12 cặp dây thần kinh sọ và 31 cặp dây thần kinh cột sống.

Ở vùng cổ 8 cặp dây thần kinh đi ra từ tủy sống. Có 12 cặp dây thần kinh sống ngực, 5 cặp dây thần kinh sống thắt lưng, 5 cặp dây thần kinh sống cùng và 1 cặp dây thần kinh sống cụt. Tủy sống kết thúc ở vùng thắt lưng của cột sống. Đuôi ngựa là một bó dây thần kinh cột sống. Các dây thần kinh cột sống chịu trách nhiệm truyền thông tin giữa hệ thần kinh trung ương và các bộ phận của cơ thể. Tủy sống là trung tâm của nhiều phản xạ, chẳng hạn như phản xạ xương bánh chè, và chứa các sợi thần kinh hướng lên não và đi xuống từ não.

Tủy sống được bảo vệ bởi các đốt sống. Các dây thần kinh đi ra ở trên các mào xương của đốt sống. Độ đàn hồi của đĩa đệm giúp cho tủy sống được linh hoạt.

Tủy sống - và não - còn được bảo vệ bởi ba lớp màng, được gọi là màng não: màng cứng bên ngoài, màng nhệnmàng mềm bên trong. Màng nhện là một màng mỏng với cấu trúc giống như mạng nhện, nó bao gồm các mô sợi và chứa dịch não tủy. Dịch này bảo vệ hệ thần kinh trung ương, tạo ra bảo vệ cơ học và giảm trọng lượng tịnh của não.

Tủy sống bao gồm chất trắng bên ngoàivùng hình cánh bướm màu xám ở bên trong được tạo thành từ các tế bào thần kinh. Các sợi thần kinh tạo nên các đường mòn thần kinh trong chất trắng. Đường mòn đi lên chứa các sợi giác quan bắt nguồn từ cơ thể, trong khi đường mòn đi xuống chứa các sợi vận động bắt nguồn từ não.

Màu của chất trắng là màu của bao myelin bọc các sợi thần kinh. Sừng trước của chất xám chứa các tế bào của nơron vận động. Các sợi trục của nơron vận động, được gọi là sợi vận động, đi ra từ tủy sống thông qua rễ trước. Các sợi giác quan đi vào sừng sau của chất xám thông qua rễ sau. Khe giữa chứa dịch não tủy và thông với hệ não thất.

Đĩa đệm bao gồm hai phần chính: bao xơ hay còn gọi là vòng sợi và nhân nhày hay còn gọi là nhân keo. Khi chúng ta già đi, bao xơ trở nên kém linh hoạt và dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm cột sống. Một đĩa đệm thoát vị có thể gây áp lực lên dây thần kinh cột sống hoặc chính tủy sống. Việc này có thể gây đau, tê, dị cảm, rối loạn phản xạ và liệt, cũng như một số vấn đề về chức năng sinh dưỡng (như tiểu không tự chủ hoặc không kiềm được phân). Thoát vị đĩa đệm cột sống có thể được điều trị qua tập thể dục, đeo nẹp lưng hoặc phẫu thuật.

Bổ sung liên quan

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè là phản xạ được kích hoạt bởi sự kéo dài của cơ duỗi đùi.

Phản xạ rụt lại

Phản xạ rụt lại là một phản xạ tủy sống, giúp di chuyển cơ thể ra khỏi các mối đe dọa.

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Nervous system

The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, the peripheral nervous system consists of nerves and ganglia.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Các bệnh lý về cột sống

Chứng vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị lệch hẳn sang một bên.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Hệ tuần hoàn

Vòng tuần hoàn hệ thống vận chuyển máu giàu oxy từ tim đi khắp cơ thể, trong khi đó vòng tuần hoàn phổi vận chuyển máu giàu oxy từ phổi về tim.

Human body (male)

This animation introduces the most important organ systems of the human body.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Nơ-ron và mô thần kinh

Nơ-ron là loại tế bào có chức năng truyền tín hiệu điện.

Quả tim

Tim là một máy bơm trung tâm của hệ tim mạch. Trung bình trong suốt cuộc đời, quả tim của chúng ta đập khoảng 7 triệu nhịp.

Tổ chức vỏ não của việc nói.

Việc diễn đạt lời nói đòi hỏi nhiều trung tâm vỏ não phải hoạt động đồng bộ cùng một lúc.

Tai và cơ chế nghe

Tai biến đổi các rung động của không khí thành các tín hiệu điện được xử lý bởi não.

The life cycle of vertebrates

The life cycle of vertebrates starts with the production of the reproductive cells of an individual and ends with the production of the reproductive cells...

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Truyền tin qua synap

Nơ-ron truyền các tín hiệu điện thông qua synap điện thế và synap hóa học.

Tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng nội môi và tạo ra các phản hồi nhanh chóng trong tình huống căng thẳng.

Xương chi trên

Các xương chị trên cấu thành nên đai vai và hai cánh tay.

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, sự phát triển tương đối của các vùng não đã thay đổi.

Added to your cart.