Ford Model T

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

Công nghệ

Từ khoá

Ford, Mẫu T, Tin Lizzy, xe hơi, ô tô, nhà máy ô tô, József Galamb, Henry Ford, sản xuất hàng loạt, dây chuyền sản xuất, nhặt lên, du lịch, người đi đường, bánh răng, ly hợp, vận chuyển, công nghiệp ô tô, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

The First Hungarian automobile (1904)

Hungarian engineer János Csonka built his first automobiles for the Hungarian Postal Service.

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Động cơ hai kỳ

Động cơ hai kỳ là một loại động cơ đốt trong bao gồm hai chu kỳ chuyển động.

Động cơ Otto bốn kỳ

Hình ảnh này mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi.

Bourgeois salon

This animation compares a modern living room and a typical bourgeois salon.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Clothing (Western Europe, 1920s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region´s inhabitants.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the car is turning.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing rotational speed.

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

The Benz Patent-Motorwagen is widely regarded as the first vehicle propelled by an internal combustion engine.

Pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu cung cấp năng lượng điện thân thiện môi trường được tạo ra từ phản ứng giữa oxi và hydro.

Rimac Concept One

Rimac Automobili's first model is known as the world's fastest production electric vehicle.

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Cinema (USA, 1930s)

Cinemas were built in large numbers in big cities of the US in the 1910s.

Road transport, articulated lorry

Articulated lorries play an important role in road transport.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Oktogon, Budapest (Early 20th century)

A landmark crossroads in the Hungarian capital city at the turn of the century.

Added to your cart.