Fire brigade

Fire brigade

This animation demonstrates the construction of a fire engine.

Công nghệ

Từ khoá

máy bơm nước cứu hỏa, đội chữa cháy, lính cứu hỏa, tín hiệu âm thanh đặc biệt, tín hiệu ánh sáng, pháo bọt, vòi rồng, vòi, bồn nước, máy bơm nước, mặc nạ phòng độc, máy hô hấp, Công nghệ

Các mục liên quan

Ambulance car

This animation demonstrates the most important equipment of ambulance cars.

Hungarian police patrol car

This animation demonstrates the equipment of a police patrol car.

Bản chất khoa học của nến

Nến được dùng để thắp sáng từ thời cổ đại.

Bin lorries

Bin lorries play an important role in the life of towns and cities.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Helicopter (BELL 206 Jet Ranger)

The Canadian helicopter is one of the most widely used helicopters in the world.

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Safety equipment of bicycles

The highway code contains rules concerning the safety equipment of bicycles.

Added to your cart.