Electric surface transport

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Công nghệ

Từ khoá

điện, vận chuyển trên mặt đất, phương tiện giao thông công cộng, thân thiện với môi trường, xe đẩy, cột xe đẩy, dây trên không, đường công cộng, bài hát, đường hướng dẫn, vận chuyển, Công nghệ

Các mục liên quan

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

MAV V40 (Kando locomotive, 1932)

The first Hungarian-made locomotive powered directly from the national electricity network without complicated transformations.

Metro

The fastest track-based means of urban transport.

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

BR Standard Class 3 2-6-2T steam locomotive

A type of steam locomotives used by British Railways were manufactured in the 1950s.

Tàu đệm từ

Một trong những phương tiện vận chuyển tân tiến nhất là tàu đệm từ, nó có thể đạt được vận tốc trên 400 km/h.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Bus

Buses play an important role in public transport.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Nó hoạt động như thế nào? - Mạng máy tính

Mạng Internet giúp chúng ta gửi dữ liệu giữa hai nơi xa nhau một cách nhanh chóng.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Phòng thí nghiệm của Nikola Tesla (Shoreham, USA)

Nhà vật lý - nhà phát minh và kỹ sư điện, người chủ yếu làm làm việc về kỹ thuật điện, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của cuộc cách mạng công...

Safety equipment of bicycles

The highway code contains rules concerning the safety equipment of bicycles.

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Trạm năng lượng mặt trời

Trạm năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

Đèn gia dụng

Hoạt họa này miêu tả đặc điểm của các loại đèn gia dụng, từ các bóng đèn truyền thống đến đèn LED.

Bóng đèn Edison

Nhà kỹ sư điện người Mỹ Edison đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt vào năm 1879, và nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

How does it work? - LCD screens

A liquid-crystal display utilises the light modulating properties of liquid crystals.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Motorcycle

This animation demonstrates the construction of motorcycles.

Nó hoạt động như thế nào? - Máy giặt

Hoạt họa này thể hiện cách một chiếc máy giặt hoạt động.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

How does it work? – Escalator

This animation demonstrates how an escalator works.

Oktogon, Budapest (Early 20th century)

A landmark crossroads in the Hungarian capital city at the turn of the century.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Added to your cart.