Electric motors

Electric motors are present in many areas of our everyday lives. Let's learn about the different types.

Bổ sung liên quan

Nikola Tesla

Nhà phát minh huyền thoại, nhà khoa học điên hay thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại? Gặp gỡ...

Nhạc muối

Xem video này để tìm hiểu xem nước máy và muối ăn có thể dẫn điện hay không.

Hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Tìm hiểu làm thế nào một nhà máy điện hạt nhân với các lò phản ứng nước áp lực được vận hành.

Added to your cart.