Dynamo (intermediate)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Bổ sung liên quan

Nhạc muối

Xem video này để tìm hiểu xem nước máy và muối ăn có thể dẫn điện hay không.

Nikola Tesla

Nhà phát minh huyền thoại, nhà khoa học điên hay thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại? Gặp gỡ...

Hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Tìm hiểu làm thế nào một nhà máy điện hạt nhân với các lò phản ứng nước áp lực được vận hành.

Added to your cart.