Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Bổ sung liên quan

Sức căng bề mặt của chất lỏng

Chúng tôi quan sát xem một lưỡi dao cạo có thể nổi trên bề mặt chất lỏng khác nhau hay không.

Trái tim rực rỡ

Chúng tôi đốt cháy một trái tim trong một tờ giấy với sự trợ giúp của oxy được tạo ra khi phân...

Sức căng bề mặt của chất lỏng (quan sát)

Chúng tôi quan sát xem một lưỡi dao cạo có thể nổi trên bề mặt chất lỏng khác nhau hay không.

Chúng ta đã sử dụng lửa bao lâu rồi?

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về lịch sử của lửa và các điều kiện cần thiết cho quá...

Hỗn hợp bao gồm những gì?

Bài học này trình bày các loại hỗn hợp khác nhau và làm thế nào các chất trong hỗn hợp có...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hóa học

Thay đổi màu của dung dịch clorua coban (II) do đun nóng và làm mát.

Trộn các chất, tách hỗn hợp 2

Tách hỗn hợp nếu một trong các chất hòa tan trong nước.

Độ nhớt của chất lỏng (quan sát)

Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao mật ong chảy chậm như vậy so với nước chưa?

Added to your cart.