Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Bổ sung liên quan

Pin trái cây

Dòng điện của điện áp nhỏ có thể được tạo ra bằng cách sử dụng trái cây, tương tự như tế bào...

Tên lửa bột nở

Chúng tôi sản xuất carbon dioxide với natri hydro cacbonat và axit citric. Đó là một thành công...

Trộn các chất, tách hỗn hợp 1 (quan sát)

Phương pháp tách các chất trong hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất khác nhau của chúng.

Bọt chữa cháy tự chế

Chúng ta có thể sản xuất khí carbon dioxide bằng cách sử dụng natri hydro cacbonat và axit...

Các điều kiện để đốt cháy nhanh

Thí nghiệm này cho thấy quá trình đốt cháy sẽ không xảy ra nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào sau đây:...

Trộn các chất, tách hỗn hợp 1

Phương pháp tách các chất trong hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất khác nhau của chúng.

Phản ứng thu nhiệt

Barium hydroxide phản ứng với ammonium nitrate trong khi hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh.

Uốn một tia nước (quan sát)

Một hiện tượng đáng ngạc nhiên xảy ra khi chúng ta cầm một cây thước điện tĩnh gần nước chảy từ vòi.

Added to your cart.