Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Bổ sung liên quan

Thích tan biến như

Các chất không phân cực hòa tan trong dung môi không phân cực trong khi các chất phân cực hòa...

Trộn các chất, tách hỗn hợp 2 (quan sát)

Tách hỗn hợp nếu một trong các chất hòa tan trong nước.

Vỏ cam lửa

Khi tinh dầu từ vỏ chạm vào ngọn lửa nến, nó sẽ cháy và tạo ra một quả cầu lửa.

Là nước cần thiết cho cuộc sống?

Nước là một trong những chất quan trọng nhất trên Trái đất. Hãy tìm hiểu thêm về nó.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hóa học

Thay đổi màu của dung dịch clorua coban (II) do đun nóng và làm mát.

Các điều kiện để đốt cháy nhanh

Thí nghiệm này cho thấy quá trình đốt cháy sẽ không xảy ra nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào sau đây:...

Hỗn hợp bao gồm những gì?

Bài học này trình bày các loại hỗn hợp khác nhau và làm thế nào các chất trong hỗn hợp có...

Mô hình núi lửa

Phản ứng của baking soda và giấm nhuốm màu thực phẩm đỏ giống như phản ứng núi lửa.

Added to your cart.