Comparison of monocots and dicots

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Sinh học

Từ khoá

một lá mầm, dicotyledon, tulip, lỏng lẻo, lá có gân song song, gân lá, hệ thống rễ xơ, hệ thống rễ, thực vật hạt kín, hoa, thân cây, nhị hoa, cánh hoa, tepal, lá đài, nguồn gốc, lá, cơ quan thực vật, phụ khoa, băng bó mạch máu, cambium, xylem, phloem, lá mầm, liên tục, thực vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Hạt và sự nảy mầm của hạt

Cây hai lá mầm có hai lá mầm, còn cây một lá mầm chỉ có một.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

So sánh quả thật và quả giả

Vỏ quả của quả thật phát triển từ lá noãn, còn vỏ quả của quả giả phát triển từ các bộ phận khác của hoa.

Các loài cây họ cà có thể ăn được

Nhiều loại cây lương thực quan trọng mà chúng ta tiêu thụ là thuộc các cây họ cà.

Hình thái giải phẫu học lá cây

Hoạt hình này mô tả các loại lá chính và sự khác biệt giữa lá của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Hoa của cây hạt kín

Hoạt họa này mô tả các loại hoa khác nhau của cây hạt kín.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

English oak

This animation shows how trees change throughout the seasons, demonstrated by the example of English oaks.

Giant sequoia

Giant sequoias are the world's largest living organisms by mass.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes and sizes, characteristic of the species.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Added to your cart.