Common bottlenose dolphin

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Sinh học

Từ khoá

cá heo, siêu âm, động vật có vú, điều hướng bằng giọng nói, thông minh, tiếng vang, động vật, động vật có xương sống, động vật ăn thịt, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cá voi xanh

Động vật có vú dưới biển, động vật lớn nhất được biết đến từng tồn tại.

Dơi móng ngựa

Dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị và săn mồi.

Dentition of mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Đặc điểm của sóng âm

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Cá chép

Loài cá nước ngọt được dùng làm thực phẩm ở nhiều nơi trên thế giới.

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

Added to your cart.