Cities of the world

Cities of the world

This animation demonstrates the geographical locations of the Earth's major cities.

Địa lý

Từ khoá

thành phố của thế giới, Thành phố Châu Âu, thành phố của Mỹ, thành phố Châu Á, thành phố Úc, Thành phố châu phi, đô thị, đô thị hóa, quốc gia, countries, thế giới, kiến thức bản đồ, bản đồ thế giới, lục địa, bản đồ, Trái đất, Quả địa cầu, xã hội, đia lý của con người, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Political and economic unions

Several political and economic unions have been formed between countries during the past decades.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Administrative divisions of Austria

This animation presents the states and state capitals of Austria.

Administrative divisions of Germany

This animation presents the states and state capitals of Germany

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Các đơn vị hành chính của Trung Quốc

Trình bày về các đơn vị hành chính quan trọng của Trung Quốc.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

Added to your cart.