Chu trình phốt pho

Chu trình phốt pho

Chu trình phốt pho mô tả sự vận động của phốt pho qua thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển.

Địa lý

Từ khoá

chu kỳ, chu trình photpho, ion photphat, photphat, guano, apatite, photpho trắng, photpho đỏ, thụ tinh, phân bón, hoạt động của con người, xói mòn, hoạt động núi lửa, núi lửa, mỏ, trầm tích, kiến tạo, nguồn nước, thực vật, động vật, chim, nhân loại, sinh học, môn địa lý

Các mục liên quan

Axit photphoric (H₃PO₄)

Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa cặn vôi và rỉ sét.

Ion photphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit photphoric giải phóng một proton.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Chu trình oxy

Chu trình oxy mô tả sự vận động của oxy bên trong ba nguồn dữ trự chính của nó.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Photpho trắng (P₄)

Một trong những dạng thù hình của photpho.

Photpho đỏ

Một trong những dạng thù hình của photpho.

Photpho pentaoxit (P₂O₅)

Một hợp chất hình thành dưới dạng khói trắng khi đốt photpho.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Added to your cart.