Chu Trình Cacbon

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Địa lý

Từ khoá

than, chu kỳ, cacon dioxit, liên kết carbon, khí thải carbon, quang hợp, sản xuất năng lượng, phân hủy, hô hấp, phong hóa, đốt cháy, hợp chất carbon, trầm tích giàu carbon, hydrocarbon, động vật, thực vật, đất, mêtan, cacbonat, hydro cacbonat, núi lửa, sinh vật sống, sinh học, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được gắn kết bởi vi khuẩn và nhiều sinh vật dùng chất này trong nhiều hợp chất khác nhau.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Axit cacbonic (H₂CO₃)

Là chất lỏng không màu, không mùi được sản xuất bằng cách hòa tan cacbon dioxit trong nước.

Cacbon dioxit (CO₂) (sơ cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Nó cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Cacbon monoxit (CO) (trung cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật khi có nồng độ cao.

Carbon dioxide (CO₂) (trung cấp)

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Quang hợp

Thực vật có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (carbon dioxide và nước) thành đường hữu cơ.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Added to your cart.