Cây dẻ ngựa

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Sinh học

Từ khoá

hạt dẻ ngựa, hạt dẻ, lá hỗn hợp, phân nhánh, rụng lá, vòng tăng trưởng, công viên cây xanh, vương miện, hệ thống rễ, bộ lạc, chi nhánh, cành cây, viên con nhộng, cốt lõi, xylem, gỗ dăm, tâm gỗ, các mùa, thay đổi mùa, mùa, dicotyledon, rừng, thực vật, cái cây, thực vật hạt kín, sinh học

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Tìm câu trả lời sai. Cây dẻ ngựa...
 • Tìm câu trả lời sai. Cây dẻ ngựa...
 • Tìm câu trả lời sai. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Tìm câu trả lời sai. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...
 • Chọn câu trả lời chính xác. Cây dẻ ngựa...

Các cảnh

Cây dẻ ngựa

Mùa đông

 • rễ
 • cành nhỏ
 • cành to
 • cành con
 • thân cây

Mùa xuân

 • vòng lá
 • chùy

Mùa hè

Mùa thu

 • vòng lá
 • quả nang
 • rốn hạt
 • hạt giống

Thân cây

 • vỏ cây
 • libe
 • tầng phát sinh gỗ
 • dác gỗ
 • ruột gỗ
 • vòng sinh trưởng

Vào một ngày hè

Giải phẫu học

Các mục liên quan

English oak

This animation shows how trees change throughout the seasons, demonstrated by the example of English oaks.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Giant sequoia

Giant sequoias are the world's largest living organisms by mass.

Hình thái giải phẫu học lá cây

Hoạt hình này mô tả các loại lá chính và sự khác biệt giữa lá của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Hoa của cây hạt kín

Hoạt họa này mô tả các loại hoa khác nhau của cây hạt kín.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes and sizes, characteristic of the species.

So sánh quả thật và quả giả

Vỏ quả của quả thật phát triển từ lá noãn, còn vỏ quả của quả giả phát triển từ các bộ phận khác của hoa.

Thông Scotland

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Hạt và sự nảy mầm của hạt

Cây hai lá mầm có hai lá mầm, còn cây một lá mầm chỉ có một.

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Added to your cart.