Canxi cacbonat (CaCO₃)

Canxi cacbonat (CaCO₃)

Đá vôi là một vật liệu được sử dụng một cách rộng rãi và đa dạng.

Hoá học

Từ khoá

canxi cacbonat, đá vôi, đá hoa, canxit, vôi, hợp chất ion, mạng tinh thể ion, cation, anion, công thức, đá, đá trầm tích, khu vực karst, thạch nhũ, dolostone, hợp chất, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ion cacbonat (CO₃²⁻)

Một ion tổng hợp được tạo ra từ axit carbonic bằng cách giải phóng các proton.

Ngọc trai

Ngọc trai, thường được dùng làm đá quý, là sản phẩm phụ của các cơ chế bảo vệ của một số động vật thân mềm.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Axit cacbonic (H₂CO₃)

Là chất lỏng không màu, không mùi được sản xuất bằng cách hòa tan cacbon dioxit trong nước.

Cấu hình electron của canxi

Hình ảnh này hiển thị cấu hình electron của nguyên tử canxi.

Cacbon monoxit (CO) (trung cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật khi có nồng độ cao.

Carbon dioxide (CO₂) (trung cấp)

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi chuyển vị giữa các nguyên tử carbon.

Added to your cart.