Cacbon dioxit (CO₂) (sơ cấp)

Cacbon dioxit (CO₂) (sơ cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Nó cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Hoá học

Từ khoá

cacon dioxit, đá khô, hóa phân tử, hiệu ứng nhà kính, sản phẩm đốt cháy, đốt cháy, đốt cháy hoàn toàn, liên kết pi, ràng buộc sigma, quang hợp, phân tử tuyến tính, axit carbonic, hóa học đại cương, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Carbon dioxide (CO₂) (trung cấp)

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Cacbon monoxit (CO) (trung cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật khi có nồng độ cao.

Axit cacbonic (H₂CO₃)

Là chất lỏng không màu, không mùi được sản xuất bằng cách hòa tan cacbon dioxit trong nước.

Cacbon monoxit (CO) (sơ cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật khi có nồng độ cao.

Hệ hô hấp

Hệ hô hấp có chức năng nạp vào khí oxy và thải ra khí cacbon dioxit.

Oxy (O₂) (sơ cấp)

Một loại khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển, không thể thiếu để duy trì sự sống trên cạn.

Pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu cung cấp năng lượng điện thân thiện môi trường được tạo ra từ phản ứng giữa oxi và hydro.

Kim cương

Là thù hình tinh thể của carbon nguyên tố, là chất cứng nhất trong tự nhiên.

Than chì

Một trong những thù hình kết tinh của carbon nguyên tố.

Added to your cart.