Các bộ phận của não người

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Sinh học

Từ khoá

não, vỏ não, tiểu não, thân não, hành tủy, mesencephalon, bán cầu não, cầu, Thùy trán, thùy đỉnh não, thùy chẩm, thùy thái dương, tử thi, đồi thị, thùy tai, tủy sống, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • tiểu não
 • thân não và não trung gian
 • thể chai
 • thùy trán phải
 • thùy chẩm phải
 • thùy thái dương phải
 • thùy chẩm trái
 • thùy đỉnh phải
 • thùy thái dương trái
 • thùy trán trái
 • thùy đỉnh trái

Các cảnh

Não người

 • thùy trán trái
 • thùy trán phải
 • khe Sylvian
 • thùy thái dương phải
 • thùy thái dương trái
 • thân não
 • tiểu não
 • thùy chẩm trái
 • thùy chẩm phải
 • thùy đỉnh trái
 • thùy đỉnh phải
 • rãnh trung tâm

Cấu tạo não người

 • thùy trán trái
 • thùy trán phải
 • thùy thái dương phải
 • thùy thái dương trái
 • thân não
 • tiểu não
 • thùy chẩm trái
 • thùy chẩm phải
 • thùy đỉnh trái
 • thùy đỉnh phải
 • thể chai
 • não trung gian

Thân não và não trung gian

Tiểu não

Hệ thống tâm thất và hạch nền

Mặt cắt

Các mục liên quan

Não người

Các bộ phận chính của não người là trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Nơ-ron và mô thần kinh

Nơ-ron là loại tế bào có chức năng truyền tín hiệu điện.

Nervous system

The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, the peripheral nervous system consists of nerves and ganglia.

Tổ chức vỏ não của việc nói.

Việc diễn đạt lời nói đòi hỏi nhiều trung tâm vỏ não phải hoạt động đồng bộ cùng một lúc.

The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Cơ thể nam giới

Hình ảnh này giới thiệu về các hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể người.

Các bệnh lý về cột sống

Chứng vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị lệch hẳn sang một bên.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè là phản xạ được kích hoạt bởi sự kéo dài của cơ duỗi đùi.

Tai và cơ chế nghe

Tai biến đổi các rung động của không khí thành các tín hiệu điện được xử lý bởi não.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Truyền tin qua synap

Nơ-ron truyền các tín hiệu điện thông qua synap điện thế và synap hóa học.

Tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng nội môi và tạo ra các phản hồi nhanh chóng trong tình huống căng thẳng.

Xương chi trên

Các xương chi trên cấu thành nên đai vai và hai cánh tay.

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, sự phát triển tương đối của các vùng não đã thay đổi.

Added to your cart.