Cá thở như thế nào?

Cá thở như thế nào?

Mạch máu trong mang cá hấp thụ oxy và giải phóng carbon dioxit.

Sinh học

Từ khoá

cá, hô hấp, mang, trao đổi khí, thở ra, hít thở, ôxy, cacon dioxit, operculum, mao quản, động vật, động vật có xương sống, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Hoạt động hô hấp

 • Hít vào - Nắp mang nâng lên dẫn đến áp suất trong xoang hầu giảm và miệng mở dẫn nước đi qua. Diềm nắp mang được đóng lại, do đó nước không thể đi vào xoang hầu từ sau nắp mang.
 • Thở ra - Nắp mang đóng lại dẫn tới áp suất trong khoang mang tăng lên. Diềm nắp mang mở ra trong khi miệng ngậm lại, khiến nước thoát ra khỏi khoang mang ở đằng sau nắp mang.

Hít vào:

- miệng ngậm

- nắp mang nâng lên

- diềm nắp mang đóng.

Do đó, áp suất trong xoang hầu giảm nước đi vào thông qua miệng.

Thở ra:

- miệng mở

- nắp mang đóng

- diềm nắp mang mở.

Do đó, áp suất trong xoang hầu tăng nước thoát ra sau nắp mang.

Sự chuyển động của nắp mang đảm bảo sự thay đổi áp suất cần thiết cho nước đi vào và thoát ra. Sự chuyển động đồng bộ của diềm nắp mangmiệng đảm bảo rằng nước chỉ chảy theo một chiều.

Mang

 • mang - Cơ quan hô hấp của cá có thể hấp thụ oxy từ nước. Nó bao gồm các lá mang thứ nhất đỡ lấy lá mang thứ hai. Cấu trúc này làm tăng bề mặt hô hấp của cá, do đó làm tăng hiệu quả trao đổi khí.

Giải phẫu mang cá

 • cung mang - Các mạch máu cung ứng cho mang hoạt động ở đây. Động mạch được biểu thị bằng màu xanh mang máu giàu carbon dioxit từ cơ thể đến mang, còn tĩnh mạch được biểu thị bằng màu đỏ mang máu giàu oxy từ mang đến cơ thể.
 • lá mang thứ nhất
 • lá mang thứ hai - Chúng chứa các mao mạch trong đó hàm lượng carbon dioxit trong máu được giải phóng vào nước, còn oxy trong nước sẽ được hấp thụ.
 • nước giàu oxy - Đi vào xoang hầu qua miệng.
 • nước giàu carbon dioxit - Thoát ra khỏi xoang hầu từ đằng sau nắp mang.

Trao đổi khí

Máu của các mạch nằm trong mang và dòng nước di chuyển ngược chiều nhau. Do đó, máu giàu oxy một phần sẽ gặp nước có hàm lượng oxy cao nhất, qua đó hấp thụ được thêm oxy.

Máu nghèo oxy tham gia trao đổi khí tạo ra máu giàu oxy

Nếu máu và nước di chuyển cùng hướng, nồng độ oxy trong nước và máu sẽ trở nên bằng nhau ở đoạn đầu mạch máu và máu có thể mang ít oxy hơn rất nhiều. Lý do cho điều này là do nước vốn thiếu oxy sẽ không thể chuyển nhiều oxy hơn đến máu vốn nghèo oxy.

Nguyên tắc trao đổi ngược dòng có mặt trong một số chức năng sống, chẳng hạn như trong việc tạo ra nước tiểu bạch huyết. Nguyên tắc tương tự cũng được sử dụng trong điều trị lọc máu ngoài thận.

Sự hô hấp

 • Nắp mang - Khi nắp mang nâng, áp lực trong xoang hầu giảm và miệng mở để cho nước đi qua. Khi nó đóng lại, áp suất trong xoang hầu tăng lên, khiến nước di chuyển bên dưới nắp mang.
 • Diềm nắp mang - Diềm nắp mang hoạt động giống như một chiếc van. Nó đảm bảo cho nước không đi vào xoang hầu bằng nắp mang mà chỉ có thể đi vào bằng miệng.
 • miệng - Diềm nắp mang nâng lên và miệng mở trong quá trình hít vào: nước đi vào xoang hầu qua miệng. Trong quá trình thở ra, miệng ngậm lại, do đó nước thoát ra đằng sau nắp mang.

Hoạt họa

 • cung mang - Các mạch máu cung ứng cho mang hoạt động ở đây. Động mạch được biểu thị bằng màu xanh mang máu giàu carbon dioxit từ cơ thể đến mang, còn tĩnh mạch được biểu thị bằng màu đỏ mang máu giàu oxy từ mang đến cơ thể.
 • lá mang thứ nhất
 • lá mang thứ hai - Chúng chứa các mao mạch trong đó hàm lượng carbon dioxit trong máu được giải phóng vào nước, còn oxy trong nước sẽ được hấp thụ.
 • nước giàu oxy - Đi vào xoang hầu qua miệng.
 • nước giàu carbon dioxit - Thoát ra khỏi xoang hầu từ đằng sau nắp mang.
 • mang - Cơ quan hô hấp của cá có thể hấp thụ oxy từ nước. Nó bao gồm các lá mang thứ nhất đỡ lấy lá mang thứ hai. Cấu trúc này làm tăng bề mặt hô hấp của cá, do đó làm tăng hiệu quả trao đổi khí.
 • Hít vào - Nắp mang nâng lên dẫn đến áp suất trong xoang hầu giảm và miệng mở dẫn nước đi qua. Diềm nắp mang được đóng lại, do đó nước không thể đi vào xoang hầu từ sau nắp mang.
 • Thở ra - Nắp mang đóng lại dẫn tới áp suất trong khoang mang tăng lên. Diềm nắp mang mở ra trong khi miệng ngậm lại, khiến nước thoát ra khỏi khoang mang ở đằng sau nắp mang.

Thuyết minh

Nắp mang nâng lên khi cá mở miệng trong quá trình hít vào, dẫn tới áp suất trong xoang hầu giảm và nước đi vào thông qua miệng. Vì diềm nắp mang có tác dụng như một van ngăn nước đi vào phía dưới nắp mang, nên nước chỉ có thể đi vào xoang hầu thông qua miệng.

Trong quá trình thở ra, nắp mang đóng khi miệng được ngậm lại. Điều này dẫn tới áp suất tăng trong xoang hầu, khiến nước thoát ra ngoài qua diềm nắp mang đang mở.

Có nghĩa là miệng mở, nắp mang nâng và diềm nắp mang đóng trong quá trình hít vào; còn với quá trình thở ra thì miệng ngậm, nắp mang đóng và diềm nắp mang mở.

Cơ quan hô hấp của cá là mang. Cung mang bao gồm lá mang thứ nhất đỡ lấy lá mang thứ hai. Cấu trúc này giúp làm tăng hiệu quả trao đổi khí nhờ làm tăng bề mặt hô hấp của cá.

Các lá mang thứ hai gồm các mao mạch. Hàm lượng carbon dioxit trong nước đi vào mang thấp hơn so với trong máu, còn hàm lượng oxy thì cao hơn. Vì lý do này, sự trao đổi khí được diễn ra; máu giải phóng carbon dioxithấp thụ oxy.

Nguyên tắc trao đổi ngược dòng đóng vai trò thiết yếu trong trao đổi khí. Khi máu nước di chuyển ngược chiều nhau, máu giàu oxy một phần gặp nước có hàm lượng oxy cao nhất, qua đó hấp thụ được thêm oxy. Mặt khác, phần máu đã giải phóng lượng carbon dioxit chuyển đi được thêm carbon dioxit khi gặp nước có hàm lượng carbon dioxit thấp nhất.

Cá cũng sử dụng da của chúng như cơ quan hô hấp phụ.

Các mục liên quan

Cá chép

Loài cá nước ngọt được dùng làm thực phẩm ở nhiều nơi trên thế giới.

Hệ hô hấp

Hệ hô hấp có chức năng nạp vào khí oxy và thải ra khí cacbon dioxit.

Các loài cá nước ngọt

Nhiều loài cá nước ngọt cũng là nguồn thực phẩm phổ biến.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Sharks

A group of fish characterised by a cartilaginous skeleton, well-known species include the great white shark and the great hammerhead shark.

Ảnh hưởng của hút thuốc lá lên phổi

Hút thuốc lá tàn phá hệ hô hấp nghiêm trọng, đồng thời có thể làm người hút bị COPD hay ung thư phổi.

Prehistoric armoured fishes

Extinct species of fish which had thick ´armour´ protecting the head.

Added to your cart.