Byzantine Emperor (6th century)

The Byzantine Emperor was the head of the Byzantine Empire, the direct continuation of the Roman Empire.

Bổ sung liên quan

Các tu viện

Một trong những đặc điểm tôn giáo quan trọng nhất của châu Âu thời trung cổ là phong trào tu viện.

Một cái nhìn thoáng qua về Iceland trong thế kỷ 9 và 19

Lối sống của người dân Iceland không thay đổi đáng kể qua nhiều thế kỷ.

The Hagia Sophia

Bây giờ là một bảo tàng, nó từng là một trong những nơi thờ cúng nổi tiếng nhất trên thế giới,...

Hệ thống ba lĩnh vực

Video này trình bày lý do tại sao hệ thống ba trường có lợi hơn hệ thống hai trường.

Cuộc chiến trăm năm

Một thế kỷ chiến tranh giữa Anh và Pháp đánh dấu sự kết thúc của xã hội châu Âu thời trung cổ.

Cửa sông Sedlec

Sedlec Ossemony là một trong những nhà nguyện khác thường nhất của châu Âu.

Cuộc thập tự chinh Albigensian

Cuộc thập tự chinh Albigensian (1209 trừ1229) là một chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm để đánh...

Phụ nữ thời trung cổ

Phụ nữ thời trung cổ đã đóng góp vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống của các gia đình, bên...

Added to your cart.