Bọ cánh cứng

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Sinh học

Từ khoá

giống bọ hiệu, bọ cánh cứng, chân khớp, ngực, bụng, biến thái hoàn toàn, lớp chitin, chitin, nhai, trứng, ấu trùng, con nhộng, hình ảnh, động vật chân đốt, Con bọ cánh cứng, côn trùng, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Diversity of light-detecting organs

Several analogous types of eyes have developed independently through convergent evolution.

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Bướm trắng lớn

Bướm trắng lớn là một loài bướm phổ biến mà thông qua nó chúng ta mô tả được giải phẫu của loài bướm.

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Kiến gỗ miền nam

Một đàn kiến gồm một kiến chúa, các con kiến đực và kiến thợ.

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Nơi ở biệt lập (nhà trong rừng)

Người ở trong rừng xây dựng một lối sống phù hợp với môi trường rừng.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Northern white-breasted hedgehog

The Northern white-breasted hedgehog rolls into a ball to protect itself.

Ong mật châu Âu

Ong mật tạo ra một chất ngọt giàu dinh dưỡng, gọi là mật ong.

Roman snail

A widespread snail species, also popular as food.

Sán lông

Một trong những loại giun dẹp phổ biến nhất.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Nhện vườn châu Âu

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu của nhện với ví dụ là một loài nhện châu Âu phổ biến.

Tơ nhện, mạng nhện

Mặc dù mật độ của tơ nhện thấp hơn sợi nylon, độ bền kéo của nó còn lớn hơn cả thép.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Added to your cart.