Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

Sinh học

Keywords

vi khuẩn, sinh vật nhân sơ, đơn bào, mầm bệnh, kháng sinh, vi sinh vật, dịch bệnh, nhiễm trùng, viêm, E.coli, uống ván, tai họa, dịch tả, nhiễm khuẩn cầu, viêm màng não, bệnh lậu, viêm phổi, Salmonella, bệnh Legionnauries, Bệnh Lyme, bệnh giang mai, gậy, vòng xoắn, hình cầu, bệnh đơn bào, vibrio, đặt, staphylococcus, streptococcus, vi trùng, Tảo xoắn, cầu trùng, tế bào, vách tế bào, Gram dương, Nhuộm Gram, tok, cilium, Pasteur, Gram âm, hình thái, vi khuẩn học, Vi trùng học, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.