Axit axetic (axit etanoic) (CH₃COOH)

Axit axetic (axit etanoic) (CH₃COOH)

Một trong những sản phẩm của quá trình oxi hóa etanol.

Hoá học

Từ khoá

axit axetic, axit etanoic, giấm, axit cacboxilic, nhóm cacboxyl, lên men, axit axetic băng, các axetat, oxi hóa, etanol, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Axit fomic (axit metanoic) (HCOOH)

Axit fomic là dạng axit cacboxylic đơn giản nhất.

Axetanđehit (etanal) (CH₃CHO)

Một anđehit đóng vai trò là nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian quan trọng trong công nghiệp.

Axeton (C₃H₆O)

Đại diện đơn giản nhất của xeton.

Axit oxalic (axit etaneđioic) (COOH)₂

Là dạng axit đicacboxilic đơn giản nhất.

Ethane (C₂H₆)

Là thành viên thứ hai trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng

Ethanol (rượu etylic) (C₂H₅OH)

Được biết đến như là cồn, là một hợp chất rất quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Etyl axetat (C₄H₈O₂)

Một trong những este quan trọng nhất, được tạo ra bởi phản ứng của rượu etylic và axit axetic.

Mêtan (CH₄)

Là thành viên của dãy đồng đẳng ankan

Bài tập phân tử V (Hợp chất có nhóm cacbonyl)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất có nhóm cacbonyl.

Added to your cart.