Ambulance car

Ambulance car

This animation demonstrates the most important equipment of ambulance cars.

Công nghệ

Từ khoá

xe cứu thương, điều trị khẩn cấp, tín hiệu đặc biệt, còi báo động, trang thiết bị y tế, khử rung tim, hồi sức, máy thở y tế, bình oxy, nệm chân không, cáng, ECG, dụng cụ, sơ cứu, Công nghệ

Các mục liên quan

Fire brigade

This animation demonstrates the construction of a fire engine.

Hungarian police patrol car

This animation demonstrates the equipment of a police patrol car.

Helicopter (BELL 206 Jet Ranger)

The Canadian helicopter is one of the most widely used helicopters in the world.

How does it work? - Computer tomography scanner

This animation demonstrates the structure and operation of CT scanners.

Motorcycle

This animation demonstrates the construction of motorcycles.

Safety equipment of bicycles

The highway code contains rules concerning the safety equipment of bicycles.

The electrical conduction system of the heart

The heart generates the electrical impulses necessary for its own operation. The graphic representation of the electrical activity of the heart is the...

Added to your cart.