Air pollution

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Địa lý

Từ khoá

ô nhiễm không khí, khói bụi, khí hậu thay đổi, sự ô nhiễm, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm, bảo vệ môi trương, hiệu ứng nhà kính, khí gây hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu, ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm nhiệt, ô nhiễm tiếng ồn, Khí thải, có tính axit, nông nghiệp, công nghiệp, vận chuyển, giải quyết, không khí, mưa, lưu huỳnh đi-ô-xít, bồ hóng, cacon dioxit, sản xuất cây trồng, chăn nuôi động vật, môn địa lý, môi trường, Thiên nhiên, xã hội

Các mục liên quan

Các cảnh

 • phát thải khí
 • phát thải hóa chất
 • phát thải carbon dioxide và muội than
 • sản xuất lúa gạo
 • bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu
 • phá rừng

 • phát thải vào không khí
 • khí thải, muội than, carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide
 • lan rộng trong không khí

 • phát thải khí
 • ô nhiễm tiếng ồn
 • giao thông
 • giao thông, sản xuất công nghiệp

Các mục liên quan

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Ô nhiễm nước

Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là các vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Lưu huỳnh dioxit (SO₂)

Phát thải khí lưu huỳnh dioxit là nguyên nhân chính dẫn đến mưa axit. Nó là một sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất axit sulphuric.

Nitơ (N₂) (cơ bản)

Chất khí trơ không màu, không mùi và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Nitrogen monoxide (Nitric oxide) (NO)

A colourless, heavier-than-air gas, an intermediate in the production of nitric acid.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Oxy (O₂) (sơ cấp)

Một loại khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển, không thể thiếu để duy trì sự sống trên cạn.

Ozon (O₃)

Một đồng vị của Oxy, bao gồm 3 nguyên tử Oxy

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Carbon monoxide (CO) (beginner)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical reaction between oxygen and hydrogen.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

Added to your cart.