Administrative divisions of Germany

Administrative divisions of Germany

This animation presents the states and state capitals of Germany

Địa lý

Từ khoá

hành chính công, Nước Đức, Châu Âu, Trung tâm châu Âu, tỉnh, Chính quyên liên bang, thủ tướng liên bang, thủ tướng, chính quyền địa phương, tiểu bang, thủ đô, thành phố, quốc gia, tiếng Đức, bản đồ, kiến thức bản đồ, xã hội, bản đồ địa lí, môn địa lý

Các mục liên quan

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Các đơn vị hành chính của Trung Quốc

Trình bày về các đơn vị hành chính quan trọng của Trung Quốc.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các thành phố trên thế giới

Minh họa này mô tả vị trí địa lý của các thành phố lớn trên Trái đất.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Sights of the world

A game about sights around the world.

The Brandenburg Gate

This Neoclassical structure is one of the best-known landmarks of Berlin and Germany.

Added to your cart.