2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Національні парки Угорщини

Угорщина налічує 10 національних парків.

Топографічна карта Угорщини

В анімації представлені головні і другорядні регіони, рельєф і гідрографія Угорщини та...

Ацетон (пропан-2-он) (C₃H₆O)

Ацетон є першим членом гомологічного ряду аліфатичних кетонів.

Братислава (18 століття, Угорське королівство)

Братислава (По́жонь) була столицею Угорського королівства у 18 столітті

Відокремлене поселення (лісовий будинок)

Образ життя лісника прекрасно узгоджується з можливостями, наданими навколишньою природою.

Гідроген бромід (бромоводень) (HBr)

Один з галогенідів Гідрогену, використовується для виробництва алкіл бромідів.

Сульфур (VI) оксид (SO₃)

Один з оксидів Сульфуру, під час взаємодії з водою утворює сульфатну кислоту.

Адміністративні підрозділи Угорщини

За допомогою анімації ми можемо побачити і засвоїти на практиці найважливіші особливості...

Розгортка куба (завдання)

Не з всіх розгорток, які складаються з шести з'єднаних квадратів, можна скласти куб.

Дебреценський Кальвіністський коледж (18-те століття)

У стінах освітньої установи з великим минулим, вчилися багато майбутніх вчених і...

Угорський гусар

Термін "гусар" відноситься до легкої кавалерії, яка виникла в Угорщині і була...

Угорська армія в 15 столітті (піхотинці)

Однією з основних частин Чорної армії Матвія Корвіна були - піхотинці.

Об'єм кулі (ілюстрація)

Додаючи об'єми "тетраедрів" ми отримаємо приблизну величину об'єму кулі.

Прямокутний паралелепіпед (завдання)

За допомогою вершин прямокутного паралелепіпеда можна однозначно визначити ребра,...

Проєкції

За допомогою трьох видів проєкції можна однозначно визначити, якій геометричній фігурі...

Вертолітний експеримент (Оскар Ашбот, 1928)

Перший вертоліт Оскара Ашбота піднявся в повітря в 1928 році, тим самим ставши віхою в...

Просторова система координат

Комп'ютерна модель кухонних меблів допоможе вам ознайомитися з використанням на практиці...

Битва в долині Мохі (11-12 квітня 1241 роки)

Численні помилкові рішення призвели до того, що угорський король зазнав тяжкої поразки...

Бромофлуорохлорометан (CHCIBrF)

Молекули, які мають однакову будову, є неідентичними повними дзеркальними відбиттями...

Added to your cart.