ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Амінокислоти

Амінокислоти є мономерними одиницями білків.

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Структура білків

Структура та просторова організація поліпептидних ланцюгів визначають просторову...

Гемоглобін

Білок, який транспортує кисень, розташований у червоних кров'яних тільцях (еритроцитах).

Фулерен (C₆₀)

Фулерен - одна із алотропних модифікацій Карбону, яку відкрили наприкінці 1980-х років.

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та...

Стеаринова (октадеканова кислота) (C₁₇H₃₅COOH)

Біла, тверда речовина, жирна на дотик, є компонентом рослинних олій та тваринних жирів.

Лактоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Лактоза - цукор, який міститься в молоці ссавців.

Сахароза (буряковий цукор) (C₁₂H₂₂O₁₁)

У побуті сахарозу називають цукром. Це біла речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді.

Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Це речовина, з якої складаються клітинні стінки рослин.

Нафтопереробний завод

Продукти нафтопереробки включають дизпаливо, бензин та мастильні матеріали.

Молекула жиру

Молекула гліцеролу сполучена з трьома насиченими вищими (жирними) кислотами.

Оптична ізомерія

Асиметричні молекули не суміщаються зі своїми дзеркальними відбиттями.

Молекула олії

Молекули олії - це тригліцериди, які містять залишки ненасичених вищих карбонових кислот....

Вторинна структура білка

Поліпептидні ланцюги, які складаються із залишків амінокислот, можуть утворювати...

Конформації молекули етану

Молекула етану може перебувати у екліптичній (найменш стійкій) або у більш стабільній...

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається...

Мурашина (метанова) кислота (HCOOH)

Мурашина кислота - це найпростіший представник карбонових кислот.

Алмаз

Одна із алотропних модифікацій Карбону. Найтвердіша природна речовина.

Added to your cart.