Розвиток теорій будови атома

Огляд основних етапів та підходів у теорії будови атома.

Атмосферна циркуляція

Різниця між температурою полярних і екваторіальних зон викликає циркуляцію атмосфери, яка...

Екологічні транспортні засоби

Поєднання силової установки звичного двигуна внутрішнього згоряння та електричної силової...

Ланцюгова реакція

Енергію, яка виділяється в процесі розщеплення атомних ядер, можна використовувати як у...

Кругообіг вуглецю

Вуглець в результаті фотосинтезу вбудовується в структуру органічних сполук, а в процесі...

Структура молекули азоту

Анімація демонструє структуру молекули азоту (нітрогену). Сигма-зв'язок і два пі-зв'язки...

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного стану речовини в інший.

Атомні орбіталі кальцію

Анімація електронної конфігурації атома кальцію.

Виплавка алюмінію

Виплавка алюмінію являє собою процес вилучення алюмінію з глинозему шляхом електролізу.

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Озоновий шар

Озоновий шар фільтрує небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця, тому необхідний...

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Сульфітна кислота (H₂SO₃)

Безбарвна, середньої сили кислота, існує лише у водному розчині.

Будинки без викиду вуглекислого газу

При проектуванні і будівництві сучасного житлового будинку можна багато зробити для...

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається...

Чорна металургія (середній рівень)

У доменних печах відбувається виплавка чавуну із залізної руди.

Кальцій карбонат (CaCO₃)

Вапняк - це сполука, яка має широке застосування у найрізноманітніших областях.

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з...

Одержання амоніаку з простих речовин (процес Габера-Боша)

Амоніак одержують в промисловості з простих речовин азоту та водню при високій...

Added to your cart.