Окислення алкоголю

Спостереження за куском міді під впливом тепла, а потім під дією парів етанолу.

Пов'язані екстра

Швидке та повільне окислення

Це відео ознайомить вас з особливостями швидкого і повільного окислення.

Колір помідора

А чому помідори червоні?

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Фіброїн

Простий білок, що становить основу природного шовку.

Етанол (етиловий спирт) (C₂H₅OH)

Найвідоміший спирт, відіграє важливу роль у харчовій промисловості.

Целобіоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобіоза - це основна структурна одиниця целюлози.

Треонін

Одна з двадцяти амінокислот, що входять до складу білків.

Нафталін (C₁₀H₈)

Найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень.

Added to your cart.