p-V-T діаграма для ідеальних газів

p-V-T діаграма для ідеальних газів

Закони газу описують залежність між тиском, об'ємом і температурою ідеальних газів.

Фізика

Ключові слова

PVT діаграма, ідеальний газ, газові закони, Закон Бойла-Маріотта, Перший закон Гей-Люссака, Гей-Люссак 2-й закон, поверхню PvT, Ізохорний процес, ізотермічний, ізобарний процес, значення величини, кількістний стан, термодинаміка, температура, Тиск, Сила звуку, газ, зміна температури, об'ємне теплове розширення, фізична властивість, Фізика

Пов'язані об'єкти

Сцени

p-V-T діаграма

 • p - Тиск
 • V - Об'єм
 • T - Температура
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Постійна температура

 • p - Тиск
 • V - Об'єм
 • T = константа

Коли ми розглядаємо p-V-T діаграму вздовж осі Т, ми бачимо двовимірну p-V діаграму, яка показує зв'язок між об'ємом і тиском ідеального газу при сталій температурі.

Якщо газ стискати при сталій температурі, його тиск зростатиме. Щоб забезпечити незмінність температури, газ повинен віддавати тепло під час стискання і поглинати - при розширенні.

Такий процес описаний законом Бойля-Маріота: якщо температура залишається постійною, зміни тиску і об'єму даної кількості газу обернено пропорційні.

Процес проходить уздовж ізотерми.

Постійний об'єм

 • p - Тиск
 • V = константа
 • T - Температура

Коли ми розглядаємо p-V-T діаграму вздовж осі V, ми бачимо двовимірну діаграму р-Т , яка описує взаємозв'язок тиску і температури газу при сталому об'ємі.

Коли газ нагрівається при сталому об'ємі, його тиск буде рости. Ця зміна описується 2 законом Гей-Люсака: для даної кількості газу при сталому об'ємі зміна тиску прямо пропорційна зміні його температури. Процес відбувається по ізохорі.

Постійний тиск

 • p = константа
 • V - Об'єм
 • T - Температура

Коли ми розглядаємо p-V-T діаграму вздовж осі р, ми бачимо двовимірну V-T діаграму, яка описує взаємозв'язок між температурою і об'ємом газу при сталому тиску.

Якщо при незмінному тиску газ нагрівається, його об'єм буде збільшуватися. Ця зміна описується 1-м законом Гей-Люсака: при сталому тиску зміна об'єму даної кількості газу прямо пропорційна зміні температури. Процес проходить уздовж ізобари.

Поверхня p-V-T

Взаємозалежність між тиском, об'ємом і температурою заданої кількості ідеального газу може бути описана в тривимірному графіку, що відображає три термодинамічні параметри.
Можливі умови рівноваги визначають 3D поверхню. Ідеальні гази перебувають лише в таких станах, які знаходяться на цій поверхні. Тому, якщо відомі значення двох величин, значення третього теж може бути визначене. Наприклад, об'єм газу може бути вирахуваний, якщо відомі його температура і тиск.

Пов'язані об'єкти

Як працює кондиціонер повітря?

Кондиціонер повітря поглинає тепло з приміщення й віддає його назовні.

Як працює холодильник?

Цей анімаційний відеоролик демонструє модель і принцип роботи холодильника.

Чотиритактний двигун Отто

Анімація демонструє роботу чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння. Саме такі двигуни найчастіше використовуються у автомобілях.

Двотактний двигун

Двотактний двигун - це особливий тип двигуна внутрішнього згоряння, робочий цикл якого складається лише з двох тактів.

Двигун Ванкеля

Тип роторно-поршневого бензинового двигуна з високим ККД (коефіцієнтом корисної дії).

Дизельний двигун

Принцип дії цього двигуна внутрішнього згоряння у 1893-му році був запатентований німецьким інженером Рудольфом Дизелем.

Радіальний або зіркоподібний двигун

Радіальний (зіркоподібний) двигун в першу чергу використовується на літаках та гелікоптерах.

Двигун Стірлінга

Двигун Стірлінга, також відомий як двигун зовнішнього згоряння, має певну відмінність у своїй роботі. На відміну від двигунів внутрішнього згоряння тут...

Термометри

Існують різні типи приладів, що використовуються для вимірювання температури.

Океанічні шари

Чинники довкілля і живий світ морів змінюються залежно від глибини води.

Гейзер

Гейзер – це гаряче джерело, що періодично викидає потоки води і пари.

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного агрегатного стану в інший.

Танення та замерзання

У процесі замерзання між молекулами води виникають водневі зв'язки і формується кристалічна структура льоду.

Парова машина Джеймса Ватта (18 століття)

Удосконалена шотландським інженером парова машина здійснила технічну революцію.

Гексагональна кристалічна гратка металів

Метали з гексагональною кристалічною граткою характеризуються міцністю, твердістю та важко піддаються обробці.

Кубічна об'ємноцентрована кристалічна гратка

Кубічна об'ємноцентрована гратка забезпечує найменш щільну упаковку атомів у металах.

Кубічна гранецентрована гратка

Кубічна гранецентрована гратка забезпечує найбільш щільну упаковку атомів у металі.

Теплове розширення мостів

Довжина металевого каркаса моста змінюється при зміні температури.

Added to your cart.