Завдання з теми Молекули. V. (Оксигеновмісні органічні сполуки)

Завдання з теми Молекули. V. (Оксигеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення із класифікацією та будовою оксигеновмісних органічних сполук.

Хімія

Ключові слова

молекула, кислородсодержащие органічні сполуки, алкоголь, ефір, оксо з'єднання, альдегід, кетон, карбонова кислота, гідроксильна група, карбонільна група, кето-група, оксогрупу, карбоксильная група, ізомер, функціональна група, реакція срібного дзеркала, валентність, полівалентний, число гідроксильних груп, Завдання, впарава, органічні сполуки, хімія

Пов'язані об'єкти

Запитання

  • Яка із запропонованих кислот містить складну функціональну групу?
  • Виберіть молекулу карбонової кислоти.
  • Яка із запропонованих молекул містить карбонільну групу?
  • Виберіть структурний ізомер диметилового етеру.
  • Виберіть молекулу багатоатомного спирту.
  • Яка із запропонованих молекул містить оксогрупу?
  • Виберіть молекулу, яка належить до класу етерів.
  • Яка із запропонованих молекул містить кетоногрупу?
  • Яка із запропонованих молекул вступає у реакцію срібного дзеркала?
  • Виберіть молекулу, що належить до класу альдегідів.

Сцени

Пов'язані об'єкти

Завдання з теми Молекули. IV. (Вуглеводні)

Завдання на ознайомлення з вуглеводнями.

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Щавлева (етандіова) кислота

Найпростіша двоосновна карбонова кислота.

Етанова (оцтова) кислота

Один із продуктів окиснення етанолу.

Мурашина (метанова) кислота (HCOOH)

Мурашина кислота - це найпростіший представник карбонових кислот.

Оцтовий альдегід (етаналь) (CH₃CHO)

Етаналь належить до класу альдегідів. У промисловості є важливою сировиною та важливим проміжним продуктом.

Метанол (метиловий спирт) (CH₃OH)

Найпростіший насичений спирт. Дуже токсична сполука, її легко сплутати з етанолом.

Етилетаноат (етилацетат) (C₄H₈O₂)

Один з найважливіших естерів, одержаних реакцією естерифікації між етанолом та етановою (оцтової) кислотою.

Етанол (етиловий спирт) (C₂H₅OH)

Найвідоміший спирт, відіграє важливу роль у харчовій промисловості.

Формальдегід (метаналь) (CH₂O)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів.

Етиленгліколь (етан-1,2-діол) (C₂H₆O₂)

Найпростіший діол (двоатомний спирт).

Диметиловий етер (C₂H₆O)

Цей безбарвним газ з характерним запахом добувають шляхом дегідратації метанолу.

Гліцерин (пропан-1,2,3-тріол) (C₃H₈O₃)

Тріол (триатомний спирт), який часто використовується як інгредієнт кремів та мазей.

Метилформіат (C₂H₄O₂)

Естер мурашиної кислоти та метанолу, ароматична сполука, міститься ​​в деяких фруктах.

Фенол (C₆H₅OH)

Найпростіший із ароматичних гідроксильних сполук.

Ацетон (пропан-2-он) (C₃H₆O)

Ацетон є першим членом гомологічного ряду аліфатичних кетонів.

Бутан-1-ол (C₄H₁₀O)

Спирт, молекула якого містить чотири атома Карбону. Застосовується як розчинник, під час виробництва косметичних засобів, а також як паливо.

Added to your cart.