Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою нітрогеновмісних органічних сполук.

Хімія

Ключові слова

молекула, азотомісткі органічні сполуки, амін, амід, піридин, пиримидин, пуринових, organic compound, диполь-диполь, Водневий зв'язок, амфотерний, первинний, вторинний, третинний, впарава, органічні сполуки, Завдання, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Запитання

  • Яка із запропонованих молекул є амідом?
  • Виберіть молекулу третинного аміду.
  • Виберіть молекулу аміну.
  • Виберіть молекулу первинного аміну.
  • Виберіть молекулу, що належить до нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.
  • Похідні даних речовин є складовими частинами нуклеїнових кислот.
  • Виберіть амфотерні сполуки.
  • Його стандартний агрегатний стан - газоподібний.

Сцени

Пов'язані об'єкти

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Формамід (метанамід) (HCONH₂)

Безбарвна, злегка в'язка, гігроскопічна рідина, що використовується для виробництва мурашиної кислоти, синильної кислоти та інших органічних сполук.

Ацетамід (етанамід) (C₂H₅NO)

Біла, кристалічна речовина без запаху.

Карбамід (сечовина) (CO(NH₂)₂)

Органічна сполука, яка міститься в сечі ссавців та використовується під час виробництва нітрогеновмісних добрив.

Гліцилгліцин (C₄H₈N₂O₃)

Найпростіший пептид, який утворюється з двох молекул гліцину, сполучених між собою пептидним зв'язком.

Триметиламін N(CH₃)₃

Третинний амін з характерним неприємним запахом, що схожий на запах зіпсованої їжі.

Диметиламін (NH(CH₃)₂)

Диметиламін є безбарвним газом з різким запахом, широкою використовується в промисловості.

Метиламін (NH₂CH₃)

Найпростіший первинний амін.

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

N,N-діетилпропанамід (C₇H₁₅NO)

Третинний амід, безбарвна рідина.

N-метилетанамід (C₃H₇NO)

Тверда, кристалічна речовина.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Added to your cart.