Завдання з теми Молекули. ІІІ. (Складні йони)

Завдання з теми Молекули. ІІІ. (Складні йони)

Завдання на засвоєння термінів та вправи з теми: "Складні йони".

Хімія

Ключові слова

молекула, з'єднання іона, катіон, аніон, ковалентний зв'язок, кут зв'язку, нараховувати, позитивний заряд, негативний заряд, делокалізовані електрони, впарава, Завдання, хімія

Пов'язані об'єкти

Запитання

  • Який з йонів має позитивний заряд?
  • Вибери йон, у якому кут між зв'язками становить 109,5°.
  • Вибери йон, у якому кут між зв'язками становить 120°.
  • Який йон містить делокалізовані електрони?
  • Який йон має від'ємний заряд?

Сцени

Пов'язані об'єкти

Завдання за темою Молекули. ІІ. (Полярність)

Завдання для засвоєння термінів та вправи за темою "Полярність молекул та зв'язків".

Завдання з теми Молекули. IV. (Вуглеводні)

Завдання на ознайомлення з вуглеводнями.

Фосфор (ІІІ) хлорид (PCl₃)

Безбарвна рідина, яка виділяє дим у вологому повітрі.

Кальцій карбонат (CaCO₃)

Вапняк - це сполука, яка має широке застосування у найрізноманітніших областях.

Йон амонію (NH₄⁺)

Складний йон, який утворюється під час приєднання протону до молекули амоніаку.

Перманганат-йон (MnO₄⁻)

Калій перманганат використовується як дезінфікуючий засіб.

Сульфур (IV) оксид (SO₂)

Викиди сульфур (IV) оксиду є основною причиною кислотних дощів. Є проміжним продуктом під час виробництва сульфатної кислоти.

Сульфур (VI) оксид (SO₃)

Один з оксидів Сульфуру, під час взаємодії з водою утворює сульфатну кислоту.

Карбонат-йон (CO₃²⁻)

Утворюється з карбонатної кислоти внаслідок віддачі двох протонів.

Сульфат-йон (SO₄²⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів сульфатною кислотою.

Нітрат-йон (NO₃⁻)

Складний йон, головне джерело Нітрогену для рослин.

Added to your cart.