Вода (H₂O)

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Хімія

Ключові слова

вода, оксид дигідрогену, амфотерний, Водневий зв'язок, диполь, полярний, умова для життя, форма V, молекулярна форма, Рішення, прісноводний, питна вода, мінеральна вода, солона вода, Неорганічна хімія, молекула, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Вода (H₂O)

Дані

Молярна маса: 18,0151 г/моль

Температура плавлення: 0,00 °C

Температура кипіння: 100,00 °C

Густина (при 25 °C): 0,99701 г/см³

Форма молекули: V-подібна

Кут між зв'язками: 104,5°

Властивості

Вода за кімнатної температури є безбарвною рідиною без запаху. Молекули води - диполі, між ними утворюються водневі зв'язки та відбувається диполь-дипольна взаємодія. Є хорошим розчинником як полярних, так і йонних сполук. У твердому стані вода утворює кристалічну структуру, заморожування передбачає значне збільшення її об'єму. Вода є амфотерною сполукою, бо вона реагує як з кислотними, так і з основними оксидами. Є незамінною речовиною для живих організмів.

Поширення в природі, добування

70,8% поверхні Землі вкрито водою. У природі зустрічається в твердому, рідкому та газоподібному станах. Хімічно чисту воду можна добути під час спалювання чистого водню.

Застосування

Велика кількість води використовується у побуті, у сільському господарстві та промисловості.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Танення та замерзання

У процесі замерзання між молекулами води виникають водневі зв'язки і формується кристалічна структура льоду.

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного агрегатного стану в інший.

Йон гідроксонію (H₃O⁺)

Наявність йонів гідроксонію відносно гідроксид-йонівКулестержнева модель визначає рН розчину.

Гідроксид-йон (OH⁻)

Складний йон утворюється, коли молекула води віддає протон.

Завдання за темою Молекули. ІІ. (Полярність)

Завдання для засвоєння термінів та вправи за темою "Полярність молекул та зв'язків".

Моря та затоки

В анімації представлені головні моря і морські затоки Землі.

Як працює мікрохвильова піч?

Ця анімація демонструє, як працюють мікрохвильові печі.

Карта морського дна

На дні моря добре помітні краї літосферних плит.

Наука про свічки

Свічки використовувались для освітлення ще з давніх часів.

Випаровування і кипіння

Що відбувається в рідині під час випаровування і кип'ятіння? Від чого залежить точка кипіння рідини?

Поверхневий натяг

Поверхневий натяг - це властивість рідини, що примушує її приймати форму з найменш можливою площею поверхні.

Океанічні шари

Чинники довкілля і живий світ морів змінюються залежно від глибини води.

Фотосинтез (базовий)

Рослини здатні перетворювати неорганічні речовини (двоокис вуглецю і воду) в органічний цукор.

Як працює фен?

Ця анімація демонструє будову і функціонування фену.

Континенти і океани

Земна кора поділена на величезні простори суходолу - континенти, між якими розташовані океани.

Гідроген пероксид

Сполука Гідрогену та Оксигену. Безбарвна рідина без запаху, важча за воду.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Морські течії

Система морських течій утворює глобальний океанічний конвеєр, який істотно впливає на клімат нашої Землі.

Гідроген сульфід (сірководень) (H₂S)

Безбарвний, токсичний газ з характерним запахом тухлих яєць. Лікувальні мінеральні води можуть містити гідроген сульфід.

Карбонатна кислота (H₂CO₃)

Карбонатна кислота - безбарвна речовина, без запаху, яку добувають шляхом розчинення карбон (ІV) оксиду у воді.

Азот (N₂) (середній рівень)

Безбарвний газ, без запаху, має низьку хімічну активність. Об'ємна частка його в повітрі становить 78,1%.

Реакція між воднем і киснем

Суміш газів кисню та водню називають гримучою сумішшю (чи гримучим газом), вона вибухає, якщо її підпалити.

Розчинення хлороводню (HCl) у воді

Водний розчин хлороводню - це хлоридна кислота.

Водень (H₂)

Безбарвний газ без запаху, легший за повітря. Найбільш поширений хімічний елемент у всесвіті.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Added to your cart.