Визначення периметра і площі плоских фігур, а також площі поверхні та об'єму геометричних тіл

За допомогою анімації ви можете познайомитись з формулами для знаходження периметра і площі плоских фігур, а також з формулами для обчислення об'єму та площі поверхонь геометричних тіл.

Пов'язані екстра

Побудова паралельних прямих - рішення №2

Побудуємо ромб, одна сторона якого лежить на прямій е, а точка Р є однією з вершин...

Об'єм і площа поверхні упаковки від соку

У фільмі ми обчислимо обсяг і повну поверхню прямокутного паралелепіпеда, тобто в нашому випадку...

На вагах теорема Піфагора

В цьому досліді ми доведемо відому теорему Піфагора за допомогою вагів.

Завдання на знаходження об'єму та площі поверхні.

Задачі на обчислення, пов'язані з виділеними з куба фігурами. Розвиває просторову уяву.

Побудова точок на заданій відстані від прямої

Дана пряма е. Знайдена така точка Р, яка розташована від прямої е на відстані 2 см!

Прямокутний паралелепіпед

Пряма призма, в основі якої лежить прямокутник (за означенням грані також є...

Кути в просторі

Кути, утворені при перетині прямих і площин у просторі.

Проекції

За допомогою трьох видів проекції можна однозначно визначити, якій геометричній фігурі...

Added to your cart.