Визначення периметра і площі плоских фігур, а також площі поверхні та об'єму геометричних тіл

За допомогою анімації ви можете познайомитись з формулами для знаходження периметра і площі плоских фігур, а також з формулами для обчислення об'єму та площі поверхонь геометричних тіл.

Пов'язані екстра

Розфарбування куба

Потрібно розфарбувати вершини куба, його ребра, грані в різні кольори залежно від умови...

Проекції

За допомогою трьох видів проекції можна однозначно визначити, якій геометричній фігурі...

Дзеркальне відображення кола відносно осі

Дані вісь симетрії t і коло радіусом R з центром в точці О, що лежать в одній площині. Побудуємо...

Побудова точок на заданій відстані від прямої

Дана пряма е. Знайдена така точка Р, яка розташована від прямої е на відстані 2 см!

Побудова геометричних фігур (3D)

За допомогою представлених малюнків побудуємо з кубиків необхідну геометричну фігуру в...

Геометричні перетворення-симетрія

Анімація ілюструє дзеркальну симетрію на площині (відносно прямої) і в просторі (відносно...

Тіла обертання

Тіло обертання отримаємо при обертанні плоскої геометричної фігури навколо прямої, що...

Класифікація геометричних тіл 4.

В анімації представлений варіант класифікації геометричних тіл за допомогою конкретних...

Added to your cart.