Винищення лісів

Винищення лісів

Винищення лісів має негативний вплив на навколишнє середовище.

Географія

Ключові слова

знищення лісів, Тропічний ліс, діяльність людини, забруднення навколишнього середовища, спалювання, ерозія, зміна клімату, глобальне потепління, екологічної шкоди, проблеми навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища, промисловість, сільське господарство, тваринництво, біорізноманіття, забруднення, Амазонка, Африка, Індонезія, Земля, Земна куля, навколишнє середовище, Африканський пальмового масла, кави, какао боб, тропіки, вимирання, вимерлий, Суспільство, людська географія, Географія, біологія

Пов'язані об'єкти

Запитання

 • На скільки градусів могла б знизитися середня температура Землі без парникового ефекту?
 • Чи правильне це твердження?\nВнаслідок парникового ефекту середня температура Землі зростає.
 • Чи правильне це твердження?\nКисень - це парниковий газ.
 • Що утворюється у процесі фотосинтезу?
 • Що НЕ є необхідним для процесу фотосинтезу?
 • Який з цих газів НЕ парниковий?
 • Що означає термін "евапотранспірація"?
 • Що означає термін "ерозія ґрунту"?
 • Чи правильне це твердження?\nПісля вирубування лісів зростає рівень ґрунтових вод.
 • Чи правильне це твердження?\nПісля вирубування лісів на поверхні ґрунту знижується концентрація солей.
 • Чи правильне це твердження?\nПісля вирубування лісів змінюється кількість опадів.
 • Як через вирубку лісів змінюється кількість опадів на обезлісненій території?
 • Чи правильне це твердження?\nЧерез винищення лісів у ґрунті зростає кількість поживних речовин.
 • Як винищення лісів впливає на клімат Землі?
 • Які з тварин перебувають на межі зникнення через вирубку лісів?
 • Що спільного між гамбургером та винищенням лісів?
 • У складі яких продуктів немає пальмової олії, видобутої з рослини, що росла на обезлісненій території?
 • Площа якої країни така ж сама, як територія винищених тропічних лісів за останні 25 років?
 • Що роблять з вирубаних дерев?
 • Для чого НЕ використовують очищені від лісу території?

Сцени

Винищення лісів

 • 0 років
 • 5 років
 • 10 років
 • 15 років
 • 20 років
 • Вологий тропічний ліс
 • спалювання лісів
 • оброблена земля
 • вирубаний ліс
 • неродючі землі

Вирубувати ліси на Землі почали з часів виникнення людської цивілізації. Тоді ліси вкривали майже половину суходолу. До першої половини 20 століття винищенню підлягали ліси помірного поясу Європи, Азії та Північної Америки. З того часу значно зросло винищення вологих тропічних лісів.

Винищення лісів відбувається за допомогою машинної техніки або шляхом спалювання. Знеліснені ділянки використовують для вирощування урожаю, проте це триває недовго: через кілька років ґрунт стає неродючим, тому потрібно очищувати від дерев нову площу.

Причини

 • Амазонія
 • заготівля лісу
 • сільське господарство
 • рослинництво
 • лісові пожежі, будівництво доріг, урбанізація
 • 5%
 • 30%
 • 60%

Є кілька причин винищення лісів: деревину використовують у промислових цілях, наприклад, для виготовлення паперу та меблів. Поширенішою причиною є використання знеліснених територій для випасання худоби (мета - виробництво м'яса та молока), а також для вирощування різноманітних культур, наприклад, кави, какао та пальмової олії. Пальмова олія – це чудова сировина для біодизелю та більшості косметичної продукції. До того ж, пальмова олія входить до складу багатьох харчових продуктів, таких як маргарин, печиво та шоколад.

Наслідки

 • вологий тропічний ліс
 • вирубаний тропічний ліс
 • інтенсивний фотосинтез
 • знижений фотосинтез
 • управління кліматом
 • потепління
 • високий рівень опадів
 • посуха
 • висока якість ґрунтів
 • деградація ґрунтів
 • високе біорізноманіття
 • вимирання видів

Лісові зони дуже важливі з багатьох причин: вони відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, в управлінні кліматом та у захисті ґрунту від ерозії.

Фотосинтез, парниковий ефект

У процесі фотосинтезу ліси поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, забезпечуючи цим необхідний склад атмосфери. Пов'язуючи двоокис вуглецю, вони контролюють рівень парникового ефекту і, як результат, регулюють глобальний клімат. Винищення лісонасаджень призводить до підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що призводить до зростання парникового ефекту, і клімат Землі стає теплішим.

Водяна пара

Винищення лісів також впливає на кількість опадів у певній зоні. Значну частину опадів становить вода, яка поглинається, а потім випаровується деревами (транспірація). Знищення лісонасаджень значно збільшує просочування води в ґрунт за рахунок випаровування (евапорація). Тому, якщо відбувається знеліснення територій, в атмосферу виділяється менше водяної пари, і як наслідок, значно знижується кількість опадів. Відтак клімат на знезлісненій території стає сухішим.

Ґрунт

Завдяки кругообігу води в природі, рівень ґрунтових вод в тропічних лісах майже незмінний. Оскільки на знеліснених територіях немає дерев, які б поглинали опади, рівень просочування води в ґрунт збільшується, відповідно підвищується рівень ґрунтових вод. Через випаровування ґрунтових вод, на поверхні ґрунту підвищується концентрація солей. Це призводить до вимирання рослинного світу та руйнування ґрунту. Невдовзі ґрунт стає неродючим і непридатним для життя тварин та рослин.

Флора та фауна

Тропічні ліси характеризуються високим біологічним різноманіттям. Проте через винищення лісових насаджень, багато видів перебуває на межі зникнення. До прикладу, територія проживання орангутангів вже зменшилася на 90%.

Винищення лісів на Землі

З 1990-их років частка лісових масивів Землі зменшилася на 3%, тобто на 130 мільйонів гектарів. Це дорівнює площі Південно-Африканської Республіки. Під найбільшою загрозою винищення перебувають тропічні ліси Амазонії, Індонезії та Африки.

Анімація

 • 0 років
 • 5 років
 • 10 років
 • 15 років
 • 20 років
 • Вологий тропічний ліс
 • спалювання лісів
 • оброблена земля
 • вирубаний ліс
 • неродючі землі
 • Амазонія
 • заготівля лісу
 • сільське господарство
 • рослинництво
 • лісові пожежі, будівництво доріг, урбанізація
 • 5%
 • 30%
 • 60%
 • вологий тропічний ліс
 • вирубаний тропічний ліс
 • інтенсивний фотосинтез
 • знижений фотосинтез
 • управління кліматом
 • потепління
 • високий рівень опадів
 • посуха
 • висока якість ґрунтів
 • деградація ґрунтів
 • високе біорізноманіття
 • вимирання видів
 • CO₂ - Вуглекислий газ - неорганічна речовина, яку рослина перетворює в органічну, це процес утворення цукрів. Рослини - автотрофні організми, що здатні перетворювати неорганічні речовини в органічні. Гетеротрофні організми (тварини, гриби) не мають такої здатності.
 • O₂ - Виникає як побічний продукт фотосинтезу. На Землі потреба гетеротрофних організмів у кисні забезпечується процесом фотосинтезу.
 • світло - Його частинки називають фотонами. Рослини використовують енергію фотонів, щоб перетворювати неорганічний вуглекислий газ в органічні речовини - в цукри.
 • C₆H₁₂O₆ - Глюкоза або виноградний цукор. Рослини виробляють глюкозу з вуглекислого газу, використовуючи світлову енергію.
 • H₂O - Рослина вбирає воду з ґрунту. Під час фотосинтезу вода розщеплюється на кисень протони (H⁺) та електрони (e⁻).
 • парникові гази - Складається в основному з водяної пари, вуглекислого газу, метану та озону.
 • вхідне випромінювання - Короткохвильове випромінювання (сонячна радіація).
 • вихідне випромінювання - Довгохвильове випромінювання (тепловипромінювання).
 • відбиття - Випромінюване тепло повторно випромінюється атмосферними газами до поверхні, тож теплова енергія потрапляє в атмосферну пастку.
 • опади - Істотну частину опадів складає вода, яку поглинають, а пізніше випаровують дерева. Обезліснення значно збільшує просочування води в ґрунт. Саме тому, якщо ліс в певній зоні винищується, кліматичні характеристики цієї території суттєво змінюються і вологий клімат стає сухим.
 • евапотранспірація - Сумарна кількість вологи, що випаровується з поверхні землі в атмосферу.
 • рівень ґрунтових вод - Рівень ґрунтових вод у тропічних лісах залишається майже незмінним. Оскільки після винищення лісу немає дерев, які б вбирали опади, збільшується рівень проникання води в ґрунт, внаслідок чого підвищується рівень ґрунтових вод.
 • концентрація солі - Рівень ґрунтових вод підвищується через обезліснення. В результаті випаровування ґрунтових вод, концентрація солей підвищується на поверхні землі.
 • просочування - Дерева поглинають частину опадів. Якщо дерева вирубані, опади проникають безпосередньо в ґрунт.
 • ерозія - На обезлісненій території з підвищеною концентрацією солей, рослини вимирають і починається ерозія ґрунту.
 • випаровування
 • високе біорізноманіття - До прикладу, птахи-носороги, орангутанги, суматранські тигри.
 • вимерлі види

Озвучування

Вирубувати ліси на Землі почали з часів виникнення людської цивілізації. Тоді ліси вкривали майже половину суходолу. До першої половини 20 століття винищенню підлягали ліси помірного поясу Європи, Азії та Північної Америки. З того часу значно зросло винищення вологих тропічних лісів.

Винищення лісів відбувається за допомогою машинної техніки або шляхом спалювання. Знеліснені ділянки використовують для вирощування урожаю, проте це триває недовго: через кілька років ґрунт стає неродючим, тому потрібно очищати від дерев нову площу.

Є кілька причин винищення лісів: деревину використовують у промислових цілях, наприклад, для виготовлення паперу та меблів. Поширенішою причиною є використання знеліснених територій для пасовищ (мета - виробництво м'яса та молока), а також для вирощування різноманітних культур, наприклад, кави, какао та пальмової олії. Пальмова олія – це чудова сировина для біодизелю та більшості косметичної продукції. До того ж, пальмова олія входить до складу багатьох харчових продуктів, таких як маргарин, печиво та шоколад.

Лісові зони дуже важливі з багатьох причин: вони відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, в управлінні кліматом та у захисті ґрунту від ерозії.

Фотосинтез, парниковий ефект

У процесі фотосинтезу ліси поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, забезпечуючи цим необхідний атмосферний склад. Пов'язуючи двоокис вуглецю, вони контролюють рівень парникового ефекту і, як результат, регулюють глобальний клімат. Винищення лісонасаджень призводить до підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що призводить до зростання парникового ефекту, і клімат Землі стає тепліший.

Водяна пара

Винищення лісів також впливає на кількість опадів у даній зоні. Значну частину опадів становить вода, яка поглинається, а потім випаровується деревами (транспірація). Знищення лісонасаджень значно збільшує просочування води в ґрунт за рахунок випаровування (евапорація). Тому, якщо відбувається знеліснення територій, в атмосферу виділяється менше водяної пари, і як наслідок, значно знижується кількість опадів. Відтак клімат на знезлісненій території стає сухішим.

Ґрунт

Завдяки кругообігу води в природі, рівень ґрунтових вод в тропічних лісах майже незмінний. Оскільки на знеліснених територіях немає дерев, які б поглинали опади, рівень просочування води в ґрунт збільшується, відповідно підвищується рівень ґрунтових вод. Через випаровування ґрунтових вод, на поверхні ґрунту підвищується концентрація солей. Це призводить до вимирання рослин та руйнування ґрунту. Невдовзі ґрунт стає неродючим і непридатним для життя тварин та рослин.

Флора та фауна

Тропічні ліси характеризуються високим біорізноманіттям. Проте через винищення лісових насаджень, багато видів перебуває на межі зникнення. До прикладу, територія проживання орангутангів вже зменшилася на 90%.

З 1990 року сумарна площа лісів Землі скоротилася на 3%, тобто близько 1300000 квадратних кілометрів. Це приблизно відповідає розміру Південно-Африканської Республіки. Райони під загрозою вирубки лісу включають в себе Амазонку, Індонезію і тропічні ліси Африки.

Пов'язані об'єкти

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Яруси лісу

Яруси різних типів лісів можуть також бути різними.

Додо (дронт)

Додо - вимерлий вид птахів, котрі раніше жили на острові Маврикій. Сьогодні він став символом вимерлих тварин.

Виробництво паперу

Папір був винайдений більше двох тисяч років тому.

Сосна звичайна

Одна з самих розповсюджених у світі хвойних рослин. У природних умовах росте в Євразії.

Забруднення

Забруднення і негативний вплив діяльності людини на природне середовище.

Кругообіг карбону

Карбон в результаті фотосинтезу вбудовується у структуру органічних сполук, а в процесі дихання виділяється.

Типи ґрунтів (ґрунтові профілі)

Ця анімація демонструє різні типи ґрунту.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Гігантська секвоя

Гігантські секвої - найбільші живі організми на Землі.

Забруднення повітря

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення повітря: сільськогосподарське, промислове та забруднення містом.

Added to your cart.