Вінілхлорид (хлоретен) (C₂H₃Cl)

Вінілхлорид (хлоретен) (C₂H₃Cl)

Мономер ПВХ.

Хімія

Ключові слова

вінілхлорид, хлоретилен, алкілгалогенід, галогеномісткі органічні сполуки, ненасичений, вініл, мономер, полімер, полімеризація, ПВХ, полівініл хлорид, Додавання, токсичний, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Пов'язані об'єкти

Тетрахлорометан (CCl₄)

Безбарвна, токсична рідина з солодким запахом. Добре розчиняє жири та олії.

Трихлорометан (CHCl₃)

Також відомий як хлороформ, використовується у лабораторії як розчинник, а раніше його застосовували як анестетик.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Використовується як засіб для зняття фарби та утворюється в результаті хлорування метану в реакції заміщення.

Хлорометан (CH₃Cl)

Хлорометан утворюється під час хлорування метану під впливом світла чи під час нагрівання.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається поліетилен.

Етан (C₂H₆)

Другий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

Безбарвний газ без запаху, є мономером тефлону.

Хлор (Cl₂)

Жовто-зелений токсичний газ з різким задушливим запахом, є одним із галогенів.

Added to your cart.