Види поверхневого епітелію

Види поверхневого епітелію

Поверхневі епітеліальні тканини вкривають зовнішню поверхню тіла та вистеляють внутрішні поверхні органів тіла.

Біологія

Ключові слова

епітеліальні тканини, епітеліальної тканини, зовнішній покрив, циліндричний епітелій, лускатий, кубічним епітелієм, слизова оболонка, кератинізований, не кератинізований, одношаровий, стратифікований, ресничний епітелій, ендотелій, absorptive surface, ороговілий шар, калюс, людина, тварини, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Одношаровий плоский епітелій

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Плоскі ядра, що розташовані в центрі клітини.
 • плоскі клітини

Одношаровий кубічний епітелій

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Сферичні ядра, що розташовані в центрі клітини.
 • кубічні клітини - Клітини мають квадратну або сферичну форму.

Одношаровий циліндричний епітелій

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядро - Ядра, як правило, видовжені та розташовані поблизу основи клітин.
 • циліндричні клітини

Багатошаровий війчастий епітелій

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Ядра, як правило, видовжені та розташовані на різних рівнях.
 • видовжені клітини - Кожна клітина знаходиться в безпосередньому контакті з базальною мембраною.
 • війки - Багатошаровий війчастий циліндричний епітелій вистилає внутрішню поверхню дихальної системи. Функція війок - очищати дихальні шляхи. Нікотин пошкоджує і паралізує роботу війок.
 • слиз
 • келихоподібні клітини - Келихоподібна клітина, яка виділяє слиз, а він вкриває слизову оболонку дихальної системи.

Багатошаровий незроговілий епітелій

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Вони стають більш плоскими при переміщенні вверх.
 • нижні видовжені клітини - Нижній шар клітин спирається на базальну мембрану і складається зі стовбурових клітин, які можуть постійно ділитись, створюючи нові епітеліальні клітини.
 • верхні плоскі клітини - Епітеліальні клітини постійно рухаються до поверхні, при цьому вони стають більш плоскими.

Багатошаровий зроговілий епітелій

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Вони стають більш плоскими при переміщенні вверх.
 • нижні видовжені клітини - Нижній шар клітин спирається на базальну мембрану і складається зі стовбурових клітин, які можуть постійно ділитись, створюючи нові епітеліальні клітини.
 • верхні плоскі клітини - Епітеліальні клітини постійно рухаються до поверхні, при цьому вони стають більш плоскими, в них накопичується білок кератин. У верхньому шарі настає апоптоз (або запрограмована загибель клітини) і утворюється зроговілий шар мертвих клітин.
 • зроговілий епітелій - Епітеліальні клітини постійно рухаються до поверхні, при цьому вони стають більш плоскими, в них накопичується білок кератин. У верхньому шарі настає апоптоз (або запрограмована загибель клітини) і утворюється зроговілий шар мертвих клітин. Цей шар відіграє важливу роль у механічному захисті: його товщина залежить від зовнішніх сил, які впливають на нього. Він також захищає від хімічних агентів та патогенних інфекцій.

Анімація

 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Плоскі ядра, що розташовані в центрі клітини.
 • плоскі клітини
 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Сферичні ядра, що розташовані в центрі клітини.
 • кубічні клітини - Клітини мають квадратну або сферичну форму.
 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядро - Ядра, як правило, видовжені та розташовані поблизу основи клітин.
 • циліндричні клітини
 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Ядра, як правило, видовжені та розташовані на різних рівнях.
 • видовжені клітини - Кожна клітина знаходиться в безпосередньому контакті з базальною мембраною.
 • війки - Багатошаровий війчастий циліндричний епітелій вистилає внутрішню поверхню дихальної системи. Функція війок - очищати дихальні шляхи. Нікотин пошкоджує і паралізує роботу війок.
 • слиз
 • келихоподібні клітини - Келихоподібна клітина, яка виділяє слиз, а він вкриває слизову оболонку дихальної системи.
 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Вони стають більш плоскими при переміщенні вверх.
 • нижні видовжені клітини - Нижній шар клітин спирається на базальну мембрану і складається зі стовбурових клітин, які можуть постійно ділитись, створюючи нові епітеліальні клітини.
 • верхні плоскі клітини - Епітеліальні клітини постійно рухаються до поверхні, при цьому вони стають більш плоскими.
 • базальна мембрана - Мембранний шар сполучної тканини, який відіграє розмежувальну роль і лежить під епітеліальним клітинами.
 • ядра клітин - Вони стають більш плоскими при переміщенні вверх.
 • нижні видовжені клітини - Нижній шар клітин спирається на базальну мембрану і складається зі стовбурових клітин, які можуть постійно ділитись, створюючи нові епітеліальні клітини.
 • верхні плоскі клітини - Епітеліальні клітини постійно рухаються до поверхні, при цьому вони стають більш плоскими, в них накопичується білок кератин. У верхньому шарі настає апоптоз (або запрограмована загибель клітини) і утворюється зроговілий шар мертвих клітин.
 • зроговілий епітелій - Епітеліальні клітини постійно рухаються до поверхні, при цьому вони стають більш плоскими, в них накопичується білок кератин. У верхньому шарі настає апоптоз (або запрограмована загибель клітини) і утворюється зроговілий шар мертвих клітин. Цей шар відіграє важливу роль у механічному захисті: його товщина залежить від зовнішніх сил, які впливають на нього. Він також захищає від хімічних агентів та патогенних інфекцій.

Озвучування

Клітини, що утворюють одношаровий простий плоский епітелій, плоскі та неправильні; вони розташовані одним шаром на базальній мембрані. Цей тонкий та вразливий тип тканини знаходиться на поверхнях, які не потрібно захищати; тут він не піддається ушкодженню, і тут відбувається поглинання, секреція та фільтрація речовин. Одношаровий плоский епітелій утворює, наприклад, стінки альвеол в легенях і внутрішню вистилку стінок кровоносних судин (де він називається ендотелієм).

Клітини, що утворюють одношаровий кубічний епітелій, майже квадратні та розташовані одним шаром на базальній мембрані. Ядра розташовані в центрі клітин. Цей тип епітелію вистилає поверхні вивідних проток деяких залоз, ниркові канальці та поверхню яєчників.

Клітини, які утворюють одношаровий циліндричний епітелій, є циліндричними; їх витягнуті ядра розташовані біля основи клітини. Цей тип епітелію, як правило, знаходиться в епідермісі безхребетних. В організмі людини одношаровий циліндричний епітелій вистилає внутрішню поверхню кишківника, де ці епітеліальні клітини мають мікроворсинки, а також у внутрішній поверхні маткових труб, де ці епітеліальні клітини мають війки.

Багатоядерні клітини багатошарового війчастого епітелію розташовані в кілька шарів, однак цей епітелій також є одношаровим, оскільки кожна його клітина розташована на базальній мембрані. У цьому виді тканини знаходяться келихоподібні клітини, що виділяють слиз. Ця тканина вистилає стінки дихальних шляхів: слиз і механічні домішки повітря завдяки ритмічним рухам війок безперервно виводяться вгору до глотки. Нікотин паралізує роботу війок, тому дихальні шляхи у курців не очищені, що спричиняє у них кашель.

В багатошаровому плоскому незроговілому епітелію тільки один шар клітин знаходиться на базальній мембрані. Клітини піднімаються догори, стаючи більш плоскими вгорі. Ця тканина забезпечує вищий рівень захисту, ніж одношаровий епітелій. Оскільки цей епітелій не є зроговілим він не заважає шкірному диханню, тому, зазвичай, ця тканина знаходиться в епідермісі риб. У людському тілі, він знаходиться там, де необхідний механічний захист: в порожнині рота і глотки, стравоходу, навколо анального отвору і в піхві.

Зроговілий багатошаровий плоский епітелій є стійким типом епітеліальної тканини. Нижній шар постійно утворює нові клітини, які піднімаються догори, стаючи більш плоскими, в них накопичується білок кератин. У верхньому шарі настає апоптоз (або запрограмована загибель клітини) і утворюється зроговілий шар мертвих клітин.

Товстий зроговілий шар відіграє важливу роль в житті на суходолі, оскільки він знижує втрати води під час випаровування і збільшує опірність тканини. Тим не менш, він також перешкоджає шкірному диханню і тому, зазвичай, зустрічається у тварин з добре розвиненими легенями: рептилій, птахів і ссавців. У земноводних епітелій зроговілий мало і не заважає шкірному диханню. Багатошаровий плоский епітелій утворює зроговілі зовнішні шари нашої шкіри. Його товщина залежить від величини механічного тиску: фізична робота спричиняє утворення мозолів на шкірі долонь наших рук.

Пов'язані об'єкти

Будова шкіри та її чутливість

Шкіра - це м'який зовнішній покрив нашого тіла, що складається з трьох шарів: епідермісу, дерми та підшкірно-жирової клітковини (гіподерми).

Рівні біологічної організації нижче рівня індивіда

Ця анімація показує рівні біологічної організації від рівня індивіда до рівня клітин.

Кровоносні судини

У системі кровообігу нашого організму розрізняють три види судин: артерії, вени і капіляри.

Нейрон, нервова тканина

Нейрони - це клітини, призначені для передачі електричних сигналів.

М'язові тканини

В тілі людини зустрічаються три типи м'язових тканин: гладка, поперечно - смугаста і серцева.

Сполучна тканина

До сполучних тканин відносяться пухка та щільна сполучні тканини, жирова тканина, кров, сухожилля та кісткова тканина.

Кров людини

Кров людини складається із клітин крові та плазми.

М'язи людини

М'язи людини складають активну частину скелету і разом з ним утворюють опорно - рухову систему.

Будова скелетних м'язів

Анімація показує молекулярну будову м'язів і механізм м'язового скорочення.

Added to your cart.