Вегетативні органи рослин

Вегетативні органи рослин

Ці органи є життєво необхідними для життя і розвитку рослин.

Біологія

Ключові слова

органи рослин, орган, лист, стебло, корінь, картопля, рослина кукурудзи, морква, горох, кактус, сітчасте жилкування листків, стрижнева коренева система, волокниста коренева система, бічний корінь, корінний волосся, коренева модифікація, модифікація стовбура, модифікація листів, вусик, комахоїдний лист, клубень, цибуля, стебло зберігання води, кріплення коріння, запам'ятовування, тканини рослин, судинний пучок, епідерміс, ксилема, флоем, камбій, паренхіма, мезофіла тканини, продихи, зростання, фотосинтез, випаровування, тиск тургору, поглинання, газообмін, самодостатній, рослина, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Вегетативні органи

 • корінь
 • стебло
 • листок

Вегетативними органами судинних рослин є корінь, стебло і листок.

Корінь виконує дві основні функції: він закріплює рослину в ґрунті і забезпечує всмоктування води і розчинених мінеральних речовин з ґрунту. Кінцева частина кореня, яка називається кореневим кінчиком, захищена кореневим чохликом. Клітини кореневого чохлика виділяють слиз, що зменшує тертя між коренем і ґрунтом.

Корінь росте шляхом постійного поділу клітин, розташованих навколо центру спокою. Ці клітини відповідають за формування кореневого чохлика і за створення диференційованих клітин кореня.

Епідермальні клітини кореня беруть участь в утворенні кореневих волосків, які всмоктують і транспортують воду і розчинені мінеральні речовини з ґрунту до кореня. Далі ці речовини транспортуються до ксилеми двома шляхами: або через цитоплазму клітин, або через стінки клітин та міжклітинних просторів.

Стебло - це одна з двох осьових частин судини рослини, іншою є корінь. Судинні пучки в стеблі забезпечують потік рідин між органами рослини. У судинних пучках ксилема відповідає за транспортування води та розчинених мінеральних речовин, тоді як флоема транспортує органічні речовини, що утворюються під час фотосинтезу.

Листок - орган рослини, що бере участь у фотосинтезі, газообміні та транспірації. Зазвичай це плоскі, тонкі та широкі пластинки. Епідерміс листка - це один шар клітин, з продиховими клітинами, між якими є продихова щілина - ця структура називається продих. Він служить місцем для газообміну під час фотосинтезу, а також для випаровування водяної пари. Випаровування створює негативний тиск усередині листка, що сприяє руху води по ксилемі.

У флоему надходять молекули цукру з сусідніх клітин мезофілу. В результаті цього у флоемі виникає низький водний потенціал - це сприяє дифузії води із ксилеми у флоему. Надходження води створює високий тургорний тиск у флоемі, що призводить до руху рідини.

Корінь

 • головний корінь
 • бічний корінь
 • кореневі волоски

Стебло

 • міжвузля - Частина стебла, що розташована між вузлами.
 • вузол - З нього виростають листки пагони.

Листок

 • черешок
 • верхній бік листка
 • нижній бік листка
 • жилкування
 • листкова пластинка

Анімація

 • корінь
 • стебло
 • листок
 • головний корінь
 • бічний корінь
 • кореневі волоски
 • кореневий чохлик - Його клітини захищають кінчик кореня.
 • кінчик кореня - З рахунок поділу його клітин відбувається формування і ріст кореня.
 • зона подiлу - Його клітини ділять дуже повільно або взагалі не діляться.
 • ксилема - Транспортує воду і розчинені мінеральні речовини від кореня до інших частин рослини.
 • флоема (луб) - Транспортує органічні речовини з листків до інших частин рослини.
 • твірна тканина (меристема) - Забезпечує формування бічних коренів.
 • кореневий волосок - Забезпечує всмоктування води та розчинених мінеральних речовин.
 • клітинна стінка
 • клітина епідерми
 • клітина паренхіми
 • ксилема - Транспортує воду і розчинені мінеральні речовини від кореня до інших частин рослини.
 • клітинний транспорт - Вода та розчинені мінеральні речовини проходять через клітинні мембрани та цитоплазму.
 • міжклітинний транспорт - Вода та розчинені мінеральні речовини транспортуються за межами клітинної мембрани, через клітинну стінку та міжклітинний простір.
 • ксилема - Транспортує воду і розчинені мінеральні речовини від кореня до інших частин рослини.
 • флоема - Транспортує органічні речовини з листків до інших частин рослини.
 • базальна клітина
 • камбій - Твірна тканина - меристема, що відповідає за потовщення стебла. Формує клітини ксилеми та флоеми.
 • продих - Вода пара випаровується з листка через цю пору.
 • ксилема - Транспортує воду і розчинені мінеральні речовини від кореня до інших частин рослини.
 • флоема - Транспортує органічні речовини з листків до інших частин рослини.
 • клітини мезофілу - Містить багато хлоропластів, в яких відбувається фотосинтез.
 • ксилема - Транспортує воду і розчинені мінеральні речовини від кореня до інших частин рослини.
 • флоема - Транспортує органічні речовини з листків до інших частин рослини.

Озвучування

Вегетативними органами судинних рослин є корінь, стебло і листок.

Корінь виконує дві основні функції: він закріплює рослину в ґрунті та забезпечує всмоктування води й розчинених мінеральних речовин з ґрунту. Кінцева частина кореня, яка називається кореневим кінчиком, захищена кореневим чохликом. Клітини кореневого чохлика виділяють слиз, що зменшує тертя між коренем і ґрунтом.

Корінь росте шляхом постійного поділу клітин, розташованих навколо центру спокою. Ці клітини відповідають за формування кореневого чохлика і за створення диференційованих клітин кореня.

Епідермальні клітини кореня беруть участь в утворенні кореневих волосків, які всмоктують і транспортують воду і розчинені мінеральні речовини з ґрунту до кореня. Далі ці речовини транспортуються до ксилеми двома шляхами: або через цитоплазму клітин, або через стінки клітин та міжклітинних просторів.

Стебло - це друга осьова частина судинних рослини, інша - корінь. Судинні пучки в стеблі забезпечують потік рідин між органами рослини. У судинних пучках ксилема відповідає за транспортування води та розчинених мінеральних речовин, тоді як флоема транспортує органічні речовини, що утворюються під час фотосинтезу.

Листок - орган рослини, що бере участь у фотосинтезі, газообміні та транспірації. Зазвичай це плоскі, тонкі та широкі пластинки. Епідерміс листка - це один шар клітин, з продиховими клітинами, між якими є продихова щілина - ця структура називається продих. Він служить місцем для газообміну під час фотосинтезу, а також для випаровування водяної пари. Випаровування створює негативний тиск усередині листка, що сприяє руху води по ксилемі.

У флоему надходять молекули цукру з сусідніх клітин мезофілу. В результаті цього у флоемі виникає низький водний потенціал - це сприяє дифузії води із ксилеми у флоему. Надходження води створює високий тургорний тиск у флоемі, що призводить до руху рідини.

Пов'язані об'єкти

Будова листка

Ця анімація представляє основні типи листків та показує відмінності між листками однодольних і дводольних рослин.

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Тростина і рогіз

Однодольні рослини - космополіти, що ростуть на берегах водойм.

Яблуня

Яблуко є одним з найпопулярніших фруктів у світі.

Поверхневий натяг

Поверхневий натяг - це властивість рідини, що примушує її приймати форму з найменш можливою площею поверхні.

Їстівні пасльонові

Багато важливих харчових культур, які ми споживаємо, належать до сімейства пасльонових.

Життєвий цикл рослин

Розвиток мохів, папоротей, голонасінних та покритонасінних рослин характеризується чергуванням поколінь.

Квіти покритонасінних рослин

Анімація демонструє різні типи квітів покритонасінних рослин.

Квітка

Анімація показує будову типової квітки.

Весняні цибулеві рослини

Анімація демонструє будову тюльпанів, нарцисів та підсніжників.

Життєвий цикл мохів та папоротей

Анімація ознайомить вас з життєвим циклом рослин на прикладі порівняння життєвих циклів мохів та папоротей.

Порівняння однодольних і дводольних рослин

Покритонасінні рослини поділяються на два класи: Однодольні та Дводольні.

Насіння і проростання

Насінина дводольних рослин має два зародкових листка (сім'ядолі), а однодольних - лише один.

Кукурудза

Одна з найбільш важливих однодольних злакових культур.

Зернові культури

Зернові культури - це вид злакових трав, які вирощують задля їстівних зерен.

Порівняння справжніх і несправжніх плодів

Перикарп справжніх плодів розвивається із зав'язі, а перикарп несправжніх плодів розвивається з інших частин квітки.

Added to your cart.