Тваринні та рослинні клітини, клітинні органели

Тваринні та рослинні клітини, клітинні органели

Клітини еукаріот містять багато органел.

Біологія

Ключові слова

клітина, клітинні органели, клітинних органел, eucaryotic, клітинна мембрана, Клітинна стінка, ядро, цитоплазма, Комплекс Ґольджі, хлоропласт, ендоплазматичний, мітохондрія, ендоплазматичний ретикулум, цитоскелет, вакуоль, ДНК, тилакоидов, клітинної стінки рослин, бульбашка, грана, позаклітинний матрикс, sclerocyte, хроматин, гістонів білки, ліпідна мембрана, ядерна мембрана, гладкий ендоплазматичний ретикулум, RER, рибосома, організм, цитологія, рослина, тварини, біологія, _javasolt

Пов'язані об'єкти

Запитання

 • Які організми НЕ відносяться до еукаріот?
 • Яка органела є енергетичною станцією клітини?
 • Яка органела відсутня в тваринній клітині?
 • Яка органела відсутня в тваринній клітині?
 • Яка органела відсутня в тваринній клітині?
 • Яка органела має внутрішньоклітинну розгалужену мембранну систему, де відбувається в основному синтез білків?
 • В якій органелі відбувається фотосинтез?
 • В якій органелі відбувається розщеплення речовин, які потім виводяться з клітини?
 • В якій органелі знаходиться хроматин?
 • В якій органелі відбувається процеси катаболізму (енергетичного обміну)?
 • Чи правда, що клітинна мембрана - це одинарний шар молекул крохмалю?
 • Чи правда, що хлоропласт має оболонку, яка складається з двох мембран?
 • Чи правда, що на мембранні гранулярної ендоплазматичної сітки (ретикулума) знаходяться рибосоми?
 • Чи правда, що прокаріотична клітина має чітко виражене ядро?
 • Чи правда, що кожна тваринна клітина має клітинну стінку з целюлози?
 • Чи правда, що вакуоля відіграє важливу роль в регуляції тургору в рослинній клітині?
 • Чи правда, що цитоскелет підтримує внутрішню структуру клітини забезпечу внутрішньоклітинний рух органел?
 • Чи правда, що мітохондрії приймають участь у процесах анаболізму?
 • З якої речовини побудована клітинна стінка рослин?
 • Молекули якої речовини утворюють бішар клітинної мембрани?

Сцени

Клітина

 • тваринні клітини
 • рослинні клітини
 • хлоропласт - Тут відбувається світлова фаза фотосинтезу знаходяться ферменти фіксації вуглекислого газу і синтезу цукрів.
 • клітинна стінка - Складається із целюлози. Виконує такі функції: - обмежує і захищає клітину від дії зовнішнього середовища; - регулює обмін речовин і енергії між клітиною і зовнішнім середовищем; - забезпечує механічну міцність рослинних тканин.
 • вакуоля - Містять клітинний сік і підтримують тургор (внутрішній тиск), а також накопичують і виводять продукти дисиміляції і надлишки води.
 • ядро - Складається з хроматину - це ДНК і білки. Еукаріотична клітина (тваринна, рослинна, грибна) містить чітко виражене ядро. Прокаріотична клітина (бактерії) не мають чітко вираженого ядра, їх кільцева ДНК не відмежована від цитоплазми мембраною.
 • мітохондрії - Основною їх функцією є окиснення органічних сполук (вуглеводів) до діоксиду карбону і води. при цьому накопичується хімічна енергія в макроергічних зв'язках АТФ, тобто відбувається кисневий етап енергетичного обміну.
 • клітинна мембрана - Ліпідна мембрана, що оточує клітину.
 • цитоплазма - Прозора рідке середовище клітини. Тут протікають різні процеси обміну.
 • ендоплазматична сітка - Це система мембран, що утворюють цистерни і канали, з'єднаних між собою. Функції: синтез вуглеводів, ліпідів і білків. По її каналам відбувається транспорт речовин як і синтезованих в клітині так і тих, що надійшли ззовні.
 • Апарат Гольджі - Відіграє важливу роль в утворенні складних комплексів органічних речовин, наприклад білків і полісахаридів.

Тваринна клітина

 • ядро - Складається з хроматину - це ДНК і білки. Еукаріотична клітина (тваринна, рослинна, грибна) містить чітко виражене ядро. Прокаріотична клітина (бактерії) не мають чітко вираженого ядра, їх кільцева ДНК не відмежована від цитоплазми мембраною.
 • мітохондрії - Основною їх функцією є окиснення органічних сполук (вуглеводів) до діоксиду карбону і води. при цьому накопичується хімічна енергія в макроергічних зв'язках АТФ, тобто відбувається кисневий етап енергетичного обміну.
 • клітинна мембрана - Ліпідна мембрана, що оточує клітину.
 • цитоплазма - Прозора рідке середовище клітини. Тут протікають різні процеси обміну.
 • ендоплазматична сітка - Це система мембран, що утворюють цистерни і канали, з'єднаних між собою. Функції: синтез вуглеводів, ліпідів і білків. По її каналам відбувається транспорт речовин як і синтезованих в клітині так і тих, що надійшли ззовні.
 • Апарат Гольджі - Відіграє важливу роль в утворенні складних комплексів органічних речовин, наприклад білків і полісахаридів.
 • везикула - Забезпечують транспорт внутрішньоклітинних речовин через мембранні пори. Одним із прикладів везикул є лізосоми, здатні розщеплювати білки, нуклеїнові кислоти, жири і вуглеводи.
 • цитоскелет - Визначає форму клітини (тваринні клітини не мають оболонки) є опорою для органел, забезпечує рух цитоплазми.

Рослинна клітина

 • хлоропласт - Тут відбувається світлова фаза фотосинтезу знаходяться ферменти фіксації вуглекислого газу і синтезу цукрів.
 • клітинна стінка - Складається із целюлози. Виконує такі функції: - обмежує і захищає клітину від дії зовнішнього середовища; - регулює обмін речовин і енергії між клітиною і зовнішнім середовищем; - забезпечує механічну міцність рослинних тканин.
 • вакуоля - Містять клітинний сік і підтримують тургор (внутрішній тиск), а також накопичують і виводять продукти дисиміляції і надлишки води.
 • ядро - Складається з хроматину, який утворений ДНК і білками. Еукаріотична клітина (тваринна, рослинна, грибна) містить чітко виражене ядро. Прокаріотична клітина (бактерії) не мають чітко вираженого ядра, їх кільцева ДНК не відмежована від цитоплазми мембраною.
 • мітохондрії - Основною їх функцією є окиснення органічних сполук (вуглеводів) до діоксиду карбону і води. при цьому накопичується хімічна енергія в макроергічних зв'язках АТФ, тобто відбувається кисневий етап енергетичного обміну.
 • клітинна мембрана - Ліпідна мембрана, що оточує клітину.
 • цитоплазма - Прозора рідке середовище клітини. Тут протікають різні процеси обміну.
 • ендоплазматична сітка - Це система мембран, що утворюють цистерни і канали, з'єднаних між собою. Функції: синтез вуглеводів, ліпідів і білків. По її каналам відбувається транспорт речовин як і синтезованих в клітині так і тих, що надійшли ззовні.
 • Апарат Гольджі - Відіграє важливу роль в утворенні складних комплексів органічних речовин, наприклад білків і полісахаридів.
 • везикула - Забезпечують транспорт внутрішньоклітинних речовин через мембранні пори. Одним із прикладів везикул є лізосоми, здатні розщеплювати білки, нуклеїнові кислоти, жири і вуглеводи.
 • цитоскелет - Визначає форму клітини (тваринні клітини не мають оболонки) є опорою для органел, забезпечує рух цитоплазми.

Клітинна мембрана

 • фосфоліпіди - Складаються із головки, що утворена залишками гліцеролу і ортофосфатної кислоти та двох хвостів, утворених двома залишками жирних кислот. Головка - це полярна частина фосфоліпідів, а хвости неполярна. Тому головка гідрофільна, а хвости - гідрофобна частина. А отже, у воді фосфоліпіди утворюють бішар - подвійний шар фосфоліпідів: зовні знаходяться головки, а всередині хвости. Фосфоліпіди рухаються всередині шару не виходячи з нього і тому ліпідна мембрана є рідиною у двох вимірах.
 • мембранні білки - Деякі повністю пронизують мембрану, утворюючи канали, деякі вбудовані в мембрану і відіграють роль в передачі хімічних сигналів по обидва боки мембрани.

Ядро

 • ядерце
 • хроматин - Складаються з ДНК і білків. Основна функція ДНК - це збереження, передача і реалізація спадкової інформації в клітині.
 • ядерна мембрана - Складається з двох біологічних мембран. Зовнішня мембрана сполучена з мембранами ендоплазматичної мембрани.
 • пори - Формуються з мембранних білків. Забезпечують транспорт речовин між цитоплазмою і ядром.

Ядерна мембрана

 • білки, що утворюють пори - Формують пори, через які відбувається транспорт речовин між цитоплазмою і ядром.
 • зовнішня ліпідна мембрана - Є продовженням ендоплазматичної сітки.
 • внутрішня ліпідна мембрана

Ендоплазматична сітка

 • шорстка (гранулярна) ендоплазматична сітка - Містить рибосоми, на яких синтезуються білкові молекули.
 • гладенька (агранулярна) ендоплазматична сітка - Відіграє роль у синтезі ліпідів і детоксикації деяких шкідливих речовин.
 • рибосома - Білки синтезуються в послідовності, закодованій в ДНК. Ця інформація копіюється на інформаційну РНК в ядрі. Рибосоми, що розташовані на мембранах шорсткої ендоплазматичної сітки, забезпечують складання білкових молекул клітинної мембрани. Вільні рибосоми цитоплазми забезпечують збирання внутрішніх білкових молекул.
 • ядерна мембрана - Складається з двох біологічних мембран. Зовнішня мембрана сполучена з мембранами ендоплазматичної мембрани.

Апарат Гольджі

 • цис - відділ Гольджі - Частина апарату Гольджі, що знаходиться ближче до ядра.
 • транс - відділ Гольджі - Віддалена від ядра частина апарату Гольджі. Головна функція апарату Гольджі - сортування білків, що проходять через нього. Від транс - Гольджі відбруньковуються пухирці, які містять зрілі білкові молекули.Білки транспортуються від цис- відділу до транс - відділу у везикулах.

Хлоропласти

 • зовнішня мембрана
 • внутрішня мембрана
 • грана - Внутрішня мембрана має складчасту структуру (група тилакоїдів, що упаковані у стопки). Найменша складка називається - тилакоїд.
 • тилакоїд - Формуються із складок внутрішньої мембрани. Вони містять велику кількість білкових молекул, що відіграють важливу роль у фотосинтезі.

Мітохондрії

 • зовнішня мембрана
 • внутрішня мембрана - Містять молекули, що відіграють важливу роль у процесах метаболічного розщеплення речовин і синтезу АТФ.

Хроматин

 • білковий скелет
 • гістони
 • ДНК - ДНК - це генетичний матеріал клітини. Основна функція ДНК - це збереження, передача і реалізація спадкової інформації в клітині.

Анімація

 • тваринні клітини
 • рослинні клітини
 • хлоропласт - Тут відбувається світлова фаза фотосинтезу знаходяться ферменти фіксації вуглекислого газу і синтезу цукрів.
 • клітинна стінка - Складається із целюлози. Виконує такі функції: - обмежує і захищає клітину від дії зовнішнього середовища; - регулює обмін речовин і енергії між клітиною і зовнішнім середовищем; - забезпечує механічну міцність рослинних тканин.
 • вакуоля - Містять клітинний сік і підтримують тургор (внутрішній тиск), а також накопичують і виводять продукти дисиміляції і надлишки води.
 • ядро - Складається з хроматину - це ДНК і білки. Еукаріотична клітина (тваринна, рослинна, грибна) містить чітко виражене ядро. Прокаріотична клітина (бактерії) не мають чітко вираженого ядра, їх кільцева ДНК не відмежована від цитоплазми мембраною.
 • мітохондрії - Основною їх функцією є окиснення органічних сполук (вуглеводів) до діоксиду карбону і води. при цьому накопичується хімічна енергія в макроергічних зв'язках АТФ, тобто відбувається кисневий етап енергетичного обміну.
 • клітинна мембрана - Ліпідна мембрана, що оточує клітину.
 • цитоплазма - Прозора рідке середовище клітини. Тут протікають різні процеси обміну.
 • ендоплазматична сітка - Це система мембран, що утворюють цистерни і канали, з'єднаних між собою. Функції: синтез вуглеводів, ліпідів і білків. По її каналам відбувається транспорт речовин як і синтезованих в клітині так і тих, що надійшли ззовні.
 • Апарат Гольджі - Відіграє важливу роль в утворенні складних комплексів органічних речовин, наприклад білків і полісахаридів.
 • ядерце
 • хроматин - Складаються з ДНК і білків. Основна функція ДНК - це збереження, передача і реалізація спадкової інформації в клітині.
 • ядерна мембрана - Складається з двох біологічних мембран. Зовнішня мембрана сполучена з мембранами ендоплазматичної мембрани.
 • пори - Формуються з мембранних білків. Забезпечують транспорт речовин між цитоплазмою і ядром.
 • білковий скелет
 • гістони
 • ДНК - ДНК - це генетичний матеріал клітини. Основна функція ДНК - це збереження, передача і реалізація спадкової інформації в клітині.
 • білки, що утворюють пори - Формують пори, через які відбувається транспорт речовин між цитоплазмою і ядром.
 • зовнішня ліпідна мембрана - Є продовженням ендоплазматичної сітки.
 • внутрішня ліпідна мембрана
 • шорстка (гранулярна) ендоплазматична сітка - Містить рибосоми, на яких синтезуються білкові молекули.
 • гладенька (агранулярна) ендоплазматична сітка - Відіграє роль у синтезі ліпідів і детоксикації деяких шкідливих речовин.
 • рибосома - Білки синтезуються в послідовності, закодованій в ДНК. Ця інформація копіюється на інформаційну РНК в ядрі. Рибосоми, що розташовані на мембранах шорсткої ендоплазматичної сітки, забезпечують складання білкових молекул клітинної мембрани. Вільні рибосоми цитоплазми забезпечують збирання внутрішніх білкових молекул.
 • ядерна мембрана - Складається з двох біологічних мембран. Зовнішня мембрана сполучена з мембранами ендоплазматичної мембрани.
 • цис - відділ Гольджі - Частина апарату Гольджі, що знаходиться ближче до ядра.
 • транс - відділ Гольджі - Віддалена від ядра частина апарату Гольджі. Головна функція апарату Гольджі - сортування білків, що проходять через нього. Від транс - Гольджі відбруньковуються пухирці, які містять зрілі білкові молекули.Білки транспортуються від цис- відділу до транс - відділу у везикулах.
 • фосфоліпіди - Складаються із головки, що утворена залишками гліцеролу і ортофосфатної кислоти та двох хвостів, утворених двома залишками жирних кислот. Головка - це полярна частина фосфоліпідів, а хвости неполярна. Тому головка гідрофільна, а хвости - гідрофобна частина. А отже, у воді фосфоліпіди утворюють бішар - подвійний шар фосфоліпідів: зовні знаходяться головки, а всередині хвости. Фосфоліпіди рухаються всередині шару не виходячи з нього і тому ліпідна мембрана є рідиною у двох вимірах.
 • мембранні білки - Деякі повністю пронизують мембрану, утворюючи канали, деякі вбудовані в мембрану і відіграють роль в передачі хімічних сигналів по обидва боки мембрани.
 • зовнішня мембрана
 • внутрішня мембрана
 • грана - Внутрішня мембрана має складчасту структуру (група тилакоїдів, що упаковані у стопки). Найменша складка називається - тилакоїд.
 • тилакоїд - Формуються із складок внутрішньої мембрани. Вони містять велику кількість білкових молекул, що відіграють важливу роль у фотосинтезі.
 • зовнішня мембрана
 • внутрішня мембрана - Містять молекули, що відіграють важливу роль у процесах метаболічного розщеплення речовин і синтезу АТФ.

Озвучування

Клітини еукаріот - це структурні і функціональні одиниці живих організмів - рослин і тварин. Багатоклітинні рослини складаються з органів, таких як листя. Органи утворені тканинами, а тканини складаються з однакових за будовою в функціями клітин. Анімація показує будову мезофільної клітини. Це клітини листків, основною функцією яких є фотосинтез.

Люди належать до багатоклітинних тварин. Анімація показує будову клітини печінки.

При порівнянні типових рослинних і тваринних клітин можна помітити певну подібність, та відмінності. Ці клітини мають ядра, ендоплазматичну сітку, Апарат Гольджі, а також цитоскелет і цитоплазму, яку оточує клітинна мембрана. Клітини рослин мають целюлозну клітинну стінку, вакуолі із клітинним соком і хлоропласти у яких здійснюється фотосинтез.

Ядро оточене ядерною мембраною. Всередині є ядерце - це місце утворення рибосом. Ядро містить хроматин.

Хроматин - це нитки ДНК, накручені на низькомолекулярні ядерні білки - гістони. Функції ДНК це збереження передача і реалізація спадкової інформації в клітині і в організмі в цілому.

Ядерна оболонка утворена двома біліпідними мембранами, в яких є пори. Через пори відбувається транспорт речовин між цитоплазмою і ядром.

Зовнішня ядерна мембрана є продовженням ендоплазматичної сітки, а саме шорсткої ендоплазматичної сітки. На ній є рибосоми, які забезпечують синтез білкових молекул. Білки синтезуються в послідовності, закодованій в ДНК. Ця інформація копіюється на інформаційну РНК в ядрі. Гладка ендоплазматична сітка відіграє роль у синтезі ліпідів, а також детоксикації деяких шкідливих речовин.

Апарат Гольджі забезпечує дозрівання білків, що синтезувались на рибосомах шорсткої ендоплазматичної сітки. А також пакування і транспортування цих білків.

Клітинна мембрана утворена фосфоліпідами. Фосфоліпіди складаються із головки і двох хвостів. Головка - це полярна частина фосфоліпідів - гідрофільна, вона утворена залишками гліцеролу і ортофосфорної кислоти. А хвости неполярна - гідрофобна частина, утворена двома залишками жирних кислот. І, тому, у воді фосфоліпіди утворюють бішар - подвійний шар фосфоліпідів: зовні знаходяться головки, а всередині хвости. Фосфоліпіди рухаються всередині шару не виходячи з нього, і тому, ліпідна мембрана є рідиною у двох вимірах. Функції мембранних білків різноманітні: деякі пронизують мембрану, утворюючи канали, деякі вбудовані в мембрану і працюють як рецептори, передаючи хімічні сигнали між сторонами мембрани.

Клітини рослин містять хлоропласти, які здійснюють фотосинтез. Вони мають подвійну мембрану Внутрішня мембрана утворює тилакоїди - плоскі мішечки. Стопка кількох тилакоїдів - це грана

Мітохондрії є і в рослинній і у тваринній клітинах. Їх називають електростанціями, бо основна їх функція окиснення органічних речовин (вуглеводів) до вуглекислого газу і води. При цьому накопичується енергія в макроергічних зв'язках АТФ. Тобто, в мітохондріях відбувається кисневий етап енергетичного обміну речовин.

Для живих організмів характерна клітинна організація. Клітина - найменша одиниця живого, її часто називають будівельними блоками життя. В клітині відбуваються біологічні процеси, але клітинні органели не є живими.

Пов'язані об'єкти

Евглена зелена

Ця одноклітинна водорість живе у прісних водоймах і залежно від умов середовища може живитися автотрофічно або гетеротрофічно.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Рівні біологічної організації нижче рівня індивіда

Ця анімація показує рівні біологічної організації від рівня індивіда до рівня клітин.

Інфузорія туфелька

Інфузорія туфелька - еукаріотичний одноклітинний організм, який розповсюджений в прісних водоймах.

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

Структура білків

Структура та просторова організація поліпептидних ланцюгів визначають просторову структуру білків.

Вегетативні органи рослин

Ці органи є життєво необхідними для життя і розвитку рослин.

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в результаті особливого клітинного ділення - мейозу.

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через клітинні мембрани.

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає світлову енергію, тому відіграє важливу роль у фотосинтезі.

Зернові культури

Зернові культури - це вид злакових трав, які вирощують задля їстівних зерен.

Бактерії (розширено)

Бактерії - це одноклітинні організми, які не мають ядер і мають довжину в кілька мікрометрів.

Фотосинтез (базовий)

Рослини здатні перетворювати неорганічні речовини (двоокис вуглецю і воду) в органічний цукор.

Молекула олії

Молекули олії - це тригліцериди, які містять залишки ненасичених вищих карбонових кислот. При кімнатній температурі олії перебувають у рідкому стані.

Сполучна тканина

До сполучних тканин відносяться пухка та щільна сполучні тканини, жирова тканина, кров, сухожилля та кісткова тканина.

Квітка

Анімація показує будову типової квітки.

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Насіння і проростання

Насінина дводольних рослин має два зародкових листка (сім'ядолі), а однодольних - лише один.

М'язові тканини

В тілі людини зустрічаються три типи м'язових тканин: гладка, поперечно - смугаста і серцева.

Молекула жиру

Молекула гліцеролу сполучена з трьома насиченими вищими (жирними) кислотами.

Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Це речовина, з якої складаються клітинні стінки рослин.

Порівняння їстівних та неїстівних грибів

Одні види грибів є отруйними та можуть бути фатальними для людини, яка їх спожила, а інші - їстівні та широко використовуються для приготування страв.

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з метою репродукції більшої кількості вірусів.

Added to your cart.