Типи ґрунтів (ґрунтові профілі)

Типи ґрунтів (ґрунтові профілі)

Ця анімація демонструє різні типи ґрунту.

Географія

Ключові слова

типи ґрунтів, розділ ґрунту, ґрунт, кам'янисті грунти, гігроскопічні ґрунти, зональні ґрунти, луговий грунт, болотистий грунт, Солоний грунтовий профіль, Піщаний грунт, скелетний грунт, алювіальний грунт, Поле грунтів, лісовий грунт, Іржасто-коричневий грунт, кислий грунт, Рендзіна, фертильність, частинка ґрунту, гумус, ґрунтоутворення, порода, педосфера, Земна кора, поживні речовини, ґрунтові, фрагментація, рослинність, вивітрювання, екосистема, Я досліджую світ, Географія

Пов'язані об'єкти

Запитання

 • Яка з перерахованих нижче хімічних властивостей ґрунту?
 • Який матеріал накопичується в нижніх шарах, надрах?
 • Що з перерахованого складається з кам'яного детриту, мінералів, органічної речовини, води і повітря?
 • Який з горизонтів має темне забарвлення через високий вміст гумусу?
 • Яке слово можна використовувати для опису структури ґрунту?
 • Що з наведеного нижче є органічним матеріалом в ґрунті?
 • Чи правильне твердження, що структура хорошого ґрунту є твердою?
 • Чи правильне твердження, що хороший ґрунт містить вапно?
 • Чи правильне твердження, що ґрунт - це верхній шар земної кори?
 • Що з перерахованого НЕ є складовою ґрунту?
 • Яка буква не позначає ґрунтовий горизонт?
 • Що з перерахованих нижче не перетворюється на гумус?
 • Що НЕ впливає на утворення ґрунту?

Сцени

Профіль ґрунту (ґрунтовий горизонт)

Ґрунт - це верхній, пухкий, родючий шар земної кори. Він зберігає воду і забезпечує поживними речовинами рослин. У ґрунтоутворенні відіграють важливу роль материнська порода, клімат, рельєф, флора і фауна. Ґрунт формується тільки в місцях, де земна кора контактує з водою і атмосферою. Вони надають свій ґрунтоутворюючий ефект разом з живими організмами.

Ґрунт складається з частинок ґрунту, а також води і повітря, що заповнює простір (пори) між цими частинками. Фізичні властивості ґрунту включають його структуру, пористість, вміст вологи, температуру і текстуру.

До хімічних властивостей ґрунту належать рН ґрунту. Він може бути кислим, нейтральним або лужним. Високоякісний ґрунт розсипчастий, багатий гумусом, містить відповідну кількість кальцію, має хороші властивості водо/теплопередачі, може забезпечувати повітрям організми, що живуть у ґрунті.

Для вивчення структури ґрунту створюється ґрунтовий профіль. Це вертикальний розріз ґрунту, що містить всі горизонти від поверхні ґрунту до основи. Ґрунтові горизонти - це горизонтальні шари між поверхнею ґрунту та основою, що утворилися в результаті процесів ґрунтоутворення.

Визначення:

Основа: Найнижчий, консолідований шар породи, з якого формується ґрунт фізичним і хімічним вивітрюванням.

Гумус: Темна суміш органічних сполук, що складається з великих молекул. Він відіграє істотну роль у живленні рослин.
Гумус утворюється з мертвих рослинних і тваринних речовин у ґрунті, де розщеплюється бактеріями та грибами. Органічні сполуки, що утворюються під час хімічних процесів, використовуються рослинами. Значна кількість азоту і фосфору, необхідних рослинам, вони отримують з гумусу. Багаті гумусом ґрунти темного кольору.

Вилуговування: транспортування легкорозчинних у воді солей у ґрунті, до нижніх шарів. Цей процес відіграє важливу роль у формуванні ґрунту в районах, де річна кількість опадів перевищує швидкість випаровування. (Гумус складається з слаборозчинних сполук, тому він не схильний до вилуговування).

Ілювіювання: Накопичення розчинених матеріалів в одному ґрунтовому горизонті.

Основні групи ґрунтів

Продовольча і сільськогосподарська організація Організації Об'єднаних Націй (ФАО) підготувала систему класифікації ґрунту і відповідну карту ґрунтів для інформації про ґрунти, що покривають поверхню Землі.

Цю систему класифікації розробили для зображення ґрунтів у глобальному масштабі на основі властивостей ґрунту та факторів ґрунтоутворення. Наявна система класифікації ґрунту ФАО містить 28 основних ґрунтових груп.

Арктична зона і типи ґрунту помірно-холодного поясу

Типи ґрунтів помірної зони

Ґрунти помірно-теплого і тропічного, спекотного поясу

Гідрогені ґрунти

Класифікація ґрунту згідно ФАО

Пов'язані об'єкти

Типи ґрунтів на території Угорщини (карта)

В анімації представлено поширення типів ґрунтів на території Угорщини.

Забруднення ґрунтів

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення ґрунту.

Забруднення

Забруднення і негативний вплив діяльності людини на природне середовище.

Сосна звичайна

Одна з самих розповсюджених у світі хвойних рослин. У природних умовах росте в Євразії.

Структура Землі (середній рівень)

Земля складається з декількох сферичних шарів.

Яруси лісу

Яруси різних типів лісів можуть також бути різними.

Як працює комбайн?

За допомогою комбайна проводиться збір зернових.

Винищення лісів

Винищення лісів має негативний вплив на навколишнє середовище.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Кінський каштан

Ця анімація демонструє як змінюються дерева кінського каштану у різні пори року.

Технології землеобробки

Техніка землеробства розвивалася з розвитком людської цивілізації в Cередньовіччі та в Cучасній епосі.

Топографічна карта Угорщини

В анімації представлені головні і другорядні регіони, рельєф і гідрографія Угорщини та Карпатського басейну.

Added to your cart.