Танення та замерзання

Танення та замерзання

У процесі замерзання між молекулами води виникають водневі зв'язки і формується кристалічна структура льоду.

Хімія

Ключові слова

плавлення, заморожування, фазовий перехід, лід, вода, Температура плавлення, точка замерзання, стан матерії, твердий, рідина, теплопередача, тепловиділення, температура, зміна температури, екзотермічний, ендотермічний, фізична властивість, кристалізація, Фізика, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Заморожена вода, залежно від температури та тиску, може мати різні кристалічні структури.

При нормальному атмосферному тиску лід має гексагональну кристалічну структуру. Це тип структури, ми зустрічаємо в нашому повсякденному житті.

Молекули води пов'язані водневими зв'язками. Ці зв'язки утворюються між атомом водню однієї молекули та незв'язаною парою (самотньою парою) електронів атома кисню сусідньої молекули води. Водневий зв'язок є найсильнішим типом вторинних зв'язків, він може виникати між молекулами води, які розміщені відносно далеко одна від одної. В наслідок цього, водяний лід має відносно низьку щільність, меншу, ніж рідка вода.

Кристал льоду

  • молекула води
  • водневий зв'язок

Танення та замерзання

  • лід
  • вода
  • лід/вода
  • теплопоглинання
  • тепловиділення
  • танення
  • замерзання

Віддаючи тепло, вода охолоджується, поки не досягне точки замерзання. При нормальному атмосферному тиску становить це відбувається при температурі у 0 ⁰С. Подальша втрата тепла викликає процес утворення кристалів льоду. До закінчення замерзання тепловіддача не викликає подальшого зниження температури води.

При нормальному атмосферному тиску і температурі у 0 ⁰С лід досягає точки танення (плавлення).
Починається процес танення, у якому майже все отримане тепло витрачається на руйнування кристалів льоду. Тому, до закінчення процесу танення, температура льоду не збільшується, як би сильно його не нагрівали.

Пов'язані об'єкти

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного агрегатного стану в інший.

Айсберги

Айсберги - гігантські або маленькі брили прісного льоду, що дрейфують в морі.

Термометри

Існують різні типи приладів, що використовуються для вимірювання температури.

Випаровування і кипіння

Що відбувається в рідині під час випаровування і кип'ятіння? Від чого залежить точка кипіння рідини?

Метангідрат (горючий лід)

Тверда речовина, утворюється за низьких температур та високого тиску в океанських глибинах Землі.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

p-V-T діаграма для ідеальних газів

Закони газу описують залежність між тиском, об'ємом і температурою ідеальних газів.

Як працює холодильник?

Цей анімаційний відеоролик демонструє модель і принцип роботи холодильника.

Зледеніння

Останній льодовиковий період закінчився біля 13-и тисяч років назад.

Як працює фен?

Ця анімація демонструє будову і функціонування фену.

Added to your cart.