Сульфур (VI) оксид (SO₃)

Сульфур (VI) оксид (SO₃)

Один з оксидів Сульфуру, під час взаємодії з водою утворює сульфатну кислоту.

Хімія

Ключові слова

триоксида сірки, молекула, сірчана кислота, виробництво сірчаної кислоти, молекулярна форма, вулканічні гази, оулум, дисульфірна кислота, Неорганічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сульфур (IV) оксид (SO₂)

Викиди сульфур (IV) оксиду є основною причиною кислотних дощів. Є проміжним продуктом під час виробництва сульфатної кислоти.

Гідроген сульфід (сірководень) (H₂S)

Безбарвний, токсичний газ з характерним запахом тухлих яєць. Лікувальні мінеральні води можуть містити гідроген сульфід.

Сульфатна (сірчана) кислота (H₂SO₄)

Безбарвна, масляниста рідина, із сильними окисними властивостями, яку використовують у багатьох промислових процесах.

Купрум (ІІ) сульфат (CuSO₄)

Сульфуровмісна сполука часто використовується як пестицид.

Сульфітна кислота (H₂SO₃)

Безбарвна, середньої сили кислота, існує лише у водному розчині.

Сульфат-йон (SO₄²⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів сульфатною кислотою.

Сірка (S₈)

Жовта, тверда речовина без запаху. Сульфур посідає 16 місце серед найпоширеніших елементів у земній корі.

Завдання з теми Молекули. ІІІ. (Складні йони)

Завдання на засвоєння термінів та вправи з теми: "Складні йони".

Added to your cart.