Станція очищення стічних вод

Станція очищення стічних вод

Стічні води після очищення можуть використовуватися у сільському господарстві і промисловості.

Географія

Ключові слова

очищення стічних вод, стічна вода, фільтрація, седиментация, очищення, механічне очищення, хімічна обробка, біологічне очищення, видалення стічних вод, канал, біореактор, комунальні послуги, обслуговування, Я досліджую світ, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Станція

 • фільтрування твердих відходів
 • первинний відстійник - Осідання і видалення плаваючих домішок.
 • насосна станція - Каналізаційні води переміщаються насосами.
 • резервуар вторинного освітлення - Осідання органічного шламу та інших неорганічних матеріалів.
 • біореактор - Видалення розчинних органічних речовин за допомогою бактерій.
 • ферментер - Шлам, який утворився у відстійниках, ущільнюється та обробляється. Згодом він використовується для виробництва біогазу та компосту.
 • дезінфекційний резервуар

На заселених і промислових територіях утворюється велика кількість стічних вод. Їх обсяг змінюється залежно від погодніх та побутових умов, від споживання та ступеня технологічного розвитку виробництва.
По колекторній системі, яка збирає стоки, забруднені води поступають на станцію очищення води. Побутові стічні води є небезпечними через вміст великої кількості бактерій. Промислові стічні води можуть містити нафту, нафтопродукти, мастила, отруйні важкі метали, ртуть та феноли. Тому вони піддаються обробці.

Комплексна обробка скадається із трьох фаз:

1. Механічне очищення

На цьому етапі спочатку видаляються великі частинки грубих домішок, що плавають, а також рідкі і тверді суспендовані частинки. Спочатку використовують решітки і фільтри, а потім - осадження. Далі шлам,що випав в осадок, потрапляє у ферментер і з нього виробляють біогаз і компост, який використовується для удобрення грунту.

2. Біологічне очищення

Стічні води перекачують з первинного відстійника у біореактор, де з них видаляють азот, фосфор і органічні домішки. Стічні води пропускаються через басейн, в якому знаходяться культивовані мікроорганізми.
Вони очищають воду від органічних сполук. На наступному етапі шлам стічних вод передають у вторинний відстійник.

3. Хімічне очищення

Очищену воду дезінфікують та видаляють мікрочастинки. Це відбувається шляхом остаточного відстоювання із застосуванням хлорування або більш сучасного способу знезараження УФ-опромінення. Очищені стічні води використовуються у сільському господарстві або промисловості, а також повертаються в природні водні джерела.

Фільтрування твердих домішок

Первинний відстійник

Вторинне освітлення

Біореактор

Ферментер

Анімація

 • фільтрування твердих відходів
 • первинний відстійник - Осідання і видалення плаваючих домішок.
 • насосна станція - Каналізаційні води переміщаються насосами.
 • резервуар вторинного освітлення - Осідання органічного шламу та інших неорганічних матеріалів.
 • біореактор - Видалення розчинних органічних речовин за допомогою бактерій.
 • ферментер - Шлам, який утворився у відстійниках, ущільнюється та обробляється. Згодом він використовується для виробництва біогазу та компосту.
 • дезінфекційний резервуар

Озвучування

На заселених і промислових територіях утворюється велика кількість стічних вод. Їх обсяг змінюється залежно від погодніх та побутових умов, від споживання та ступеня технологічного розвитку виробництва. По колекторній системі стічні води надходять на станцію очищення води. Побутові стоки небезпечні через високий вміст в них бактерій. Промислові стічні води можуть містити нафту, нафтопродукти, мастила, отруйні важкі метали, ртуть та феноли. Тому ці стічні води необхідно обробляти.
Комплексне очищення стічних вод складається із трьох фаз: механічного, біологічного і хімічного очищень.

У процесі механічного очищення насамперед фільтруються грубі домішки.
Після цього відбувається відстоювання: осад стічних вод відправляється у ферментери для виробництва біогазу та компосту. Компост використовується, як добриво, а біогаз застосовується для вироблення електроенергії і як автомобільне паливо.
Друга головна фаза очищення - це біологічне ощищення. Стічна вода з відстійника проходить через біореактори в яких знаходяться мікроорганізми, що розщеплюють частину органічних домішок стічних вод.
Після повторного відстоювання осад знову надходить у ферментери біогазу, а стічні води проходять третю фазу очищення - хімічну обробку. Це може бути хлорування або ж більш сучасне знезараження УФ-опроміненням. Очищена вода використовується для потреб промисловості або сільського господарства, а також може подаватися назад у систему питного водопостачання.

Пов'язані об'єкти

Забруднення води

Основними джерелами забруднення води є промисловість, сільське господарство та міста.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Забруднення ґрунтів

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення ґрунту.

Точне землеробство

Ця анімація демонструє використання сучасних технологій у сільському господарстві.

Забруднення

Забруднення і негативний вплив діяльності людини на природне середовище.

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Озоновий шар

Озоновий шар фільтрує небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця, тому необхідний для земного життя.

Система водопостачання

Система питного водопостачання забезпечує надходження споживачам води відповідної якості.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Система житлово-комунального господарства

Система, що задовольняє потреби споживачів у водопостачанні, відведенні стічних вод, електроенергії, тепло- та газопостачанні і телекомунікації.

Сміттєва машина

Сміттєві машини відіграють важливу роль в повсякденному житті міст.

Забруднення повітря

Ця анімація демонструє основні джерела забруднення повітря: сільськогосподарське, промислове та забруднення містом.

Added to your cart.