Складчастість (вищий рівень)

Складчастість (вищий рівень)

Під дією бічного тиску пласти гірської породи деформуються з виникненням складчастості. Так утворюються складчасті гори.

Географія

Ключові слова

складаний, складка, Синкралін, антиклінальна, улоговина, складчасті гори, утворення гір, плітотектоніка, осадовий басейн, відстій, тектонічної плити, стиск сили, порода, гора, гірський шар, Я досліджую світ, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Складчастість

 • пряма складка
 • нахилена складка
 • лежача складка
 • складка- насув

Уявіть собі, що ми знаходимося в накопичувачі морських відкладень. Різні пласти нашаровуються один на одного. Відкладення пластичні, оскільки містять багато води, і на них тисне величезна водна маса. Припустимо, що цей накопичувач знаходиться на території, що лежить між літосферними плитами, що сходяться. На них діють бічні сили стискання, які мають зустрічний напрям. Ці бічні сили стискають пласти гірських осаджень.

В результаті стискання утворюються складки, які складаються з опуклих (виступаючих) складчастих склепінь і увігнутих (поглиблених) мульд. Проте діючі сили лише зрідка однакові за величиною. Чим сильніша одна з них, тим складки усе більш нахиляються. Так утворюються нахилені або лежачі складки.

В результаті дуже сильного впливу складка нахиляється настільки, що може статися її відрив від основи і переміщення на суміжні шари. Це складка-насув або покривна складка. Складки можуть розташовуватися поряд з іншою або позаду іншої. В процесі складчастості утворюються складчасті гори.

Визначення термінів:

Складчастість: Процес формування складчастих структур, що відбувається на поверхні і в надрах земної кори під дією бічних сил стискування.

Складка: Структурна одиниця складчастих форм, що складається із складчастого склепіння (антикліналі) і увігнутої мульди (синкліналі).

Складчасті гори: Величезні масиви, що розташовані по периметру літосферних плит, що колись зближувалися, і утворилися в процесі складчастості як результат їх зіткнення. Формування гір супроводжувалося стискуванням породи в складки, покриви.

Пряма складка

 • пласти гірської породи
 • бічна сила тиску

Нахилена складка

 • пласти гірської породи
 • бічний тиск менший
 • бічний тиск більший

Лежача складка

 • пласти гірської породи
 • бічний тиск менший
 • бічний тиск більший

Складка насув

 • пласти гірської породи
 • бічний тиск менший
 • бічний тиск більший

Анімація

 • бічна сила тиску
 • бічний тиск менший
 • бічний тиск більший
 • бічний тиск менший
 • бічний тиск більший
 • бічний тиск менший
 • бічний тиск більший
 • пряма складка
 • нахилена складка
 • лежача складка
 • складка- насув

Озвучування

Якщо на пластичну гірську породу чинять дію бічні стискаючі сили, на ній утворюються складки. При цьому опуклі форми, що утворюються, називають антикліналями (зведення, сідло), а увігнуті - синкліналями (мульда, впадина).

Якщо стискаючі сили, що діють з двох сторін однакові, то виникає пряма складка з вертикальною осьовою площиною.

Якщо стискаючі сили різні, то утворюється нахилена складка, у якої осьова площина знаходиться під невеликим кутом до поверхні.

Якщо одна з бічних сил діє набагато сильніше за зустрічну, то складка, що утворюється, має майже горизонтальну осьову площину і називається лежачою.

При дуже великій різниці дії бічних сил відбувається розрив породи і один її пласт насувається на інший. Складку, що виникає в цьому випадку, називають покривною або складкою-насувом. Насув може досягати довжини в 100 кілометрів.

В результаті складчастості утворилися гірські ланцюги Альп і Карпат.

Пов'язані об'єкти

Складчастість (базовий)

Під дією бічного тиску пласти гірської породи деформуються з виникненням складчастості. Так утворюються складчасті гори.

Складчастість (середній рівень)

Під дією бічного тиску пласти гірської породи деформуються з виникненням складчастості. Так утворюються складчасті гори.

Крутильні терези (маятники)

По мірі закручування крутильної нитки, можна говорити про величину силової взаємодії

Землетрус

Землетрус - одне з найруйнівніших природних явищ на Землі.

Розлом (початковий рівень)

Під дією вертикальних сил відбувається дроблення масиву гірської породи на блоки і їх взаємне зміщення у вертикальній площині.

Цунамі

Морська хвиля значної висоти, що здатна заподіяти значних руйнувань.

Розлом (середній рівень)

Під дією вертикальних сил відбувається дроблення масиву гірської породи на блоки і їх взаємне зміщення у вертикальній площині.

Карта морського дна

На дні моря добре помітні краї літосферних плит.

Льодовик (середній рівень)

Льодовик - великий масив льоду, що утворюється зі снігу, і перебуває в постійному, повільному русі.

Літосферні плити

Літосферні плити можуть рухатися відносно одна одної.

Added to your cart.