Розчинення NaCl

Кухонна сіль розчиняється у воді: навколо йонів утворюється гідратна оболонка, яка складається з полярних молекул води.

Пов'язані екстра

How long have we used fire?

In this lesson you will learn about the history of fire and the conditions necessary for...

Ланцюгова реакція

Енергію, яка виділяється в процесі розщеплення атомних ядер, можна використовувати як у...

Вплив зміни тиску на хімічну рівновагу

Дослідження розчиненого вуглекислого газу в пляшці газованої води.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається...

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Вплив концентрації на хімічну рівновагу

Дослідження кольору хлориду кобальту (II) у воді та соляній кислоті.

Мило

Вищі карбонові кислоти містять полярні та неполярні частини молекули, тому їх можна...

Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою нітрогеновмісних органічних сполук.

Added to your cart.