Роботи

Розважальна гра про різні види просторових об'єктів.

Пов'язані екстра

Побудова серединного перпендикуляра

Побудуємо серединний перпендикуляр до відрізка довжиною 6 см!

На вагах теорема Піфагора

В цьому досліді ми доведемо відому теорему Піфагора за допомогою вагів.

Переріз куба площиною (вправи)

Вивчення фігур, утворених перерізом куба площиною.

Тіла обертання (з прямокутника)

Обертаючи прямокутник навколо однієї з його сторін або навколо його осі симетрії, т...

Дзеркальне відображення відрізка відносно прямої

На площині дано вісь симетрії t і відрізок АВ. Побудуємо дзеркальне відображення відрізка АВ...

Побудова паралельних прямих - рішення №1

Побудуємо пряму g паралельну прямий е, що проходить через точку Р.

Правильні геометричні тіла

З п'яти тривимірних правильних многогранників (Платонові тіла) найвідомішим є куб.

Скласти кубики

Складений на онові шаблону куб з однакових кубиків розвиває не тільки просторову уяву,...

Added to your cart.