Річки і формування рельєфу

Річки і формування рельєфу

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: ерозія, перенос і акумуляція.

Географія

Ключові слова

річка, формування рельєфу, водойми, русло річки, гирло річки, врізана ділянка, середній курс, пониззя, дельта річки, гирлі річки, ерозія, намив, Затока, вигин, бар-, острів, долина, pельєф, вода, гідрографія, водний цикл, Я досліджую світ, вивчення природи, фізична географія, геоморфологія, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Річки

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: проводять ерозійну, переносну і акумулятивну діяльність. За характером руслових процесів на річках можна виділити три ділянки: врізану, меандруючу і розгалужену. Починаючи від витоку річки і закінчуючи її гирлом ці ділянки можуть багаторазово змінювати свій режим.

Врізана ділянка

Кожен потік води володіє деякою енергією, частина якої витрачається на переміщення алювію. Енергію, що залишилася, річка витрачає на руйнування свого русла. На території річки з великим нахилом потік води володіє значно більшою енергією, ніж необхідно для транспортування алювію. Річка, що нестримно рухається, за допомогою уламків, що рухаються, поглиблює своє русло, в результаті формуючи характерну V - подібну долину.

Визначення термінів:

Ущелина: Якщо річка врізається в тверді гірські породи, то в результаті формується дуже глибока і вузька долина з майже прямовисними схилами.

Каньйон: Це різновид ущелини, що сформувалася в сухому кліматі.

Водоспад: Зустрічається на твердих кам'янистих виступах річкового русла. М'якші шари породи вимиваються річкою значно швидше за тверді; на виступі з твердого каменю, що утворюється, виникає падіння води.

Меандруюча ділянка

На території річки з помірним нахилом енергія води розподілена рівномірно, тобто перенесення і відкладення алювію збалансовані. Нахил річки знижується; в результаті бічної ерозії вона, згинаючись, переміщає матеріал, що вимивається, і створює алювіальні відкладення. На одній стороні русла відбувається формування річкової коси, а на іншій - русло поглиблюється, розширюється, і виникає закручення - меандр. Увігнутий, або зовнішній берег меандру - там, де швидкість річки найбільша - безперервно руйнується, в той же час внутрішній берег, або опуклий, нашаровується: вигин все збільшується, і нарешті меандр змикається, перетворюючись на старицю.

Визначення терміну:

Стрижень: Це уявна лінія, що сполучає точки з максимальною поверхневою швидкістю течії річки. У вигині він притискається до увігнутого берега, а на прямій ділянці річки проходить посередині водної течії.

Розгалужена ділянка

На території річки з невеликим нахилом енергія води знижується, тому переважно йде акумуляція алювію, проте перенесення уламкового матеріалу повністю не припиняється. З річкового алювію формуються острови і підводні коси, річкове русло розгалужується і розпадається на безліч рукавів. Наслідком безперервної акумуляції нанесень і змінного русла річки є алювіальні рівнини і конуси винесення.

Річкові гирла

Дельта
Більшість великих річок впадають в море. Дельта річки формується в гирлі річок, що несуть надлишок алювію, і де немає значних приливів. Річка скидає осадковий матеріал, розбиваючись на безліч рукавів і проток. Острови між рукавами примножуються за рахунок території, відвойованої біля моря.

Естуарій
Якщо принесені річкою нанесення (алювій) незначні, або відбуваються сильні морські приливи, то формується воронкоподібне гирло - естуарій. В результаті періодичних приливних явищ естуарії розширюються і поглиблюються.

Річкові пороги
Через тектонічну і кліматичну дій руслові процеси ділянок річок в цій точці змінюються і в часі. Внаслідок багатократних змін режиму ділянки річки на тій же самій території формуються ступінчасті річкові тераси, що послідовно височіють. Вони вже недоступні повеням. Зазвичай тут укладають дороги і зводять будівлі.

Анімація

Озвучування

Водні потоки річок, як зовнішня сила, відіграють визначну роль у формуванні рельєфу земної поверхні: проводять ерозійну, переносну і акумулятивну діяльність. За характером руслових процесів на річках можна виділити три ділянки: врізану, меандруючу і розгалужену. Починаючи від витоку річки і закінчуючи її гирлом ці ділянки можуть багаторазово змінювати свій режим.

Кожен потік води володіє деякою енергією, частина якої витрачається на переміщення алювію. Енергію, що залишилася, річка витрачає на руйнування свого русла. На території річки з великим нахилом потік води володіє значно більшою енергією, ніж необхідно для транспортування алювію. Річка, що нестримно рухається, за допомогою уламків, що рухаються, поглиблює своє русло, в результаті формуючи характерну V - подібну долину.

На території річки з помірним нахилом енергія води розподілена рівномірно, тобто перенесення і відкладення алювію збалансовані. Нахил річки знижується; в результаті бічної ерозії вона, згинаючись, переміщає матеріал, що вимивається, і створює алювіальні відкладення. На одній стороні русла відбувається формування річкової коси, а на іншій - русло поглиблюється, розширюється, і виникає закручення - меандр. Увігнутий, або зовнішній берег меандру - там, де швидкість річки найбільша, - безперервно руйнується, в той же час внутрішній берег, або опуклий, нашаровується: вигин все збільшується, і нарешті меандр змикається, перетворюючись на старицю.

На території річки з невеликим нахилом енергія води знижується, тому переважно йде акумуляція алювію, проте перенесення уламкового матеріалу повністю не припиняється. З річкового алювію формуються острови і підводні коси, річкове русло розгалужується і розпадається на безліч рукавів. Наслідком безперервної акумуляції нанесень і змінного русла річки є алювіальні рівнини і конуси винесення.

Більшість великих річок впадають в море. Дельта річки формується в гирлі річок, що несуть надлишок алювію, і де немає значних приливів. Річка скидає осадковий матеріал, розбиваючись на безліч рукавів і проток. Острови між рукавами примножуються за рахунок території, відвойованої біля моря.

Якщо принесені річкою нанесення (алювій) незначні, або відбуваються сильні морські приливи, то формується воронкоподібне гирло - естуарій. В результаті періодичних приливних явищ естуарії розширюються і поглиблюються.

Пов'язані об'єкти

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Природно-географічні терміни

В анімації приведено узагальнення термінів, які використовують для позначення рельєфу місцевості і поверхневих вод.

Формування вітром рельєфу морських узбереж і степів

Вітер відіграє важливу роль у формуванні прибережних територій та степів.

Формування еолового рельєфу в пустелях

Вітер, як зовнішня сила, відіграє важливу роль у формуванні рельєфу пустель.

Водоспад

Потоки води, що падають із крутих обривів, створюють одне з найкрасивіших видовищ планети - водоспади.

Формування озер

Озера можуть утворюватися як ендогенними, так і екзогенними силами, а також діяльністю людини.

Гідротехнічні проекти "Зейдерзе" і "Дельта" (Нідерланди)

Чудові інженерні споруди продовжують віковічну боротьбу країни з морем. Проекти є одним з Семи чудес світу сьогодення.

Топографія Землі

Анімація детально представляє рельєф Землі: найбільші гори, рівнини, річки, озера і пустелі.

Формування рельєфу суші морськими водами

Морська вода, як зовнішня сила, відіграє важливу роль у формуванні берегової лінії.

Льодовик (середній рівень)

Льодовик - великий масив льоду, що утворюється зі снігу, і перебуває в постійному, повільному русі.

Система захисту від паводків

Захисний вал, а у випадку невеликих повеней - річкова дамба, забезпечують захист від паводку.

Забруднення води

Основними джерелами забруднення води є промисловість, сільське господарство та міські території.

Робота річкового шлюзу

За допомогою шлюзу в річковому судноплавстві долається перепад в рівні води.

Гідроелектростанція (гребля Гувера, США)

Величезна гребля на річці Колорадо в США була названа на честь колишнього американського президента.

Added to your cart.