Реакція сполучення

Реакція сполучення

Дві молекули сполучаються без утворення побічних продуктів.

Хімія

Ключові слова

Додавання, злиття, реакція, хімічна, додавання галогену, молекула етилену, молекула брому, диброметан, зміна кольору, насичена зв'язок, ненасичена зв'язок, етилен, хімічний тест, Бромна вода, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Пов'язані об'єкти

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Бром (Br₂)

Один із галогенів, під час потрапляння на шкіру подразнює її.

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з утворенням хлороводню (HCl) як побічного продукту реакції.

Конформації молекули етану

Молекула етану може перебувати у екліптичній (найменш стійкій) або у більш стабільній відкритій конформаціях.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається поліетилен.

Порівняння галогенів

Елементи VII групи головної підгрупи періодичної системи, мають подібні хімічні властивості. Це Флуор, Хлор, Бром, Іод, Астат. Для Астату відомі лише...

Розчинення хлороводню (HCl) у воді

Водний розчин хлороводню - це хлоридна кислота.

1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

Безбарвний газ без запаху, є мономером тефлону.

Бромофлуорохлорометан (CHCIBrF)

Молекули, які мають однакову будову, є неідентичними повними дзеркальними відбиттями один одного, називають енантіомерними парами.

Added to your cart.