Політичні та економічні союзи

Політичні та економічні союзи

В останні роки утворилося досить багато міжнародних політичних і/або економічних союзів.

Географія

Ключові слова

політика, економіка, союзи, НАТО, Євросоюз, G8, ОПЕК, НАФТА, АСЕАН, Ліга арабських держав, єврозони, ЄАВТ, Північна рада, держава-член, Світ, Європа, Мапа, карта світу, countries, Країна, Земна куля, Земля, рамка, людська географія, Суспільство, карта знань, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Європейські політичні та економічні союзи

Світові політичні та економічні союзи

G7: "Велика сімка" (The Group of Seven) - дорадчий форум для найбільш економічно розвинених 7-ми країн світу.
У перший раз форум був скликаний в 1975 році, так званий всесвітній економічний саміт.

G10: "Велика десятка" (The Group of Ten) - Група країн, які погодилися брати участь у Загальних положеннях щодо запозичення (GAB). GAB була створена в 1962 році з метою обговорення економічних, монетарних і фінансових питань та співпраці в цих сферах. Країни-учасниці визначають наявність коштів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

G20: "Велика двадцятка" (The Group of Twenty) - Міжнародний форум, що складається з Європейського Союзу та 19 провідних економік світу. Вона була заснована в 1999 році з метою сприяння обговоренню між міністрами фінансів, центральними банками та главами урядів щодо політики, що стосується міжнародної фінансової стабільності.

G33: Це політична коаліція країн, що розвиваються, створена у 2003 році з наміром координувати свою комерційну та політичну діяльність. Її метою є надання допомоги країнам-учасницям з їхніми спільними проблемами, головним чином у сфері сільського господарства.

НАФТА (Північноамериканська угода про вільну торгівлю - North American Free Trade Agreement): Союз США, Канади та Мексики, створений в 1992 році, в першу чергу для формування між цими країнами вільної економічної зони.
Метою було також забезпечення ринку збуту товарів і послуг для країн-членів Угоди, перспективи створення нових робочих місць і зміцнення конкурентоспроможності підприємств цих країн на світовому ринку.

АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії - Association of Southeast Asian Nations): Міжнародна регіональна організація, покликана сприяти політичній, економічній і культурній взаємодії країн Південно-Східної Азії. Вона була створена в 1967 році як протидія проти впливу соціалістичного табору і для збереження миру в країнах даного регіону.
З середини 1970-их років головна увага акцентувалася на економічну взаємодію, однак лише через одне десятиліття воно різко сповільнилося.
Починаючи з 1990-их років економіка країн розвивалася в прискореному темпі, чому сприяла також і прийнята схема поділу праці для галузей, що спеціалізуються на технологічному, якісному і масовому виробництві. Це послужило відправною точкою в створенні регіональної ЗВТ (зони вільної торгівлі). Секретаріат організації знаходиться в Джакарті.

ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти - Organization of the Petroleum Exporting Countries): Економічний і політичний союз країн, що володіють великими нафтовими запасами, створений з метою координації видобутку сирої нафти.
Організація була заснована в 1960 році з метою ефективного протистояння натиску транснаціональних компаній (особливо американських, англійських і голландських), які панують в ті часи на нафтовому ринку та активно прагнуть до зниження цін.

Спочатку організація забезпечувала продаж нафтових запасів країн, що розвиваються і тримала контроль за кількістю видобутої нафти, а згодом грала ціноутворюючу роль на світовому ринку. Штаб-квартира організації знаходиться у Відні.

Ліга арабських держав (Arab League): Міжнародна регіональна організація арабських держав. Спочатку вона була створена в політичних цілях, проте членство засноване на культурній ідентичності та географічній близькості.
Метою організації є співпраця та взаємодопомога: розвиток економічної, суспільної, політичної, культурної і військової взаємодії. Штаб-квартира Ліги знаходиться в Каїрі.

Європейський Союз (ЄС)

1957 - У Римі засновано Європейське економічне співтовариство (Загальний ринок - ЄЕС)
Країни-члени: Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Італія та країни Бенілюксу.

1967 - Організація перейменована в Європейське співтовариство. Зміна назви означала, що взаємодія країн-учасників надалі не обмежується лише економічними інтересами.

1973-1986 - Розширення Європейського співтовариства.
Хто долучився держави: в 1973 році - Великобританія, Данія, Ірландія; в 1981 році - Греція; в 1986 році - Португалія і Іспанія.

1985 - Підписано Шенгенську угоду, в якому країни домовляються про суворий контроль державних кордонів і про вільне переміщення через кордони між країнами учасницями Угоди.

1992 - Підписання Маастрихтського договору: країни-учасниці в ньому декларували, що до зміни тисячоліття вони створять Європу (Західну) без кордонів.

1994 - Назву організації змінено на Європейський Союз, сигналізуючи цим, що співпраця поширюється також на зовнішню
і оборонну політику.

1995 - Нові країни-члени: Швеція, Фінляндія, Австрія.

1995 - Набирає чинності Шенгенська угода. (Не є учасницею - Великобританія. До угоди приєднуються не члени ЄС: Норвегія і Ісландія.)

1997 - Підписано договір про Східно-Європейське розширення.

2002 - Вводиться в обіг єдина валюта ЄС: євро. Виникає Єврозона. Заснований Економічний і валютний союз (ЕВС), і таким чином ЄС стає другою за величиною економікою в світі.
Країни-члени (у 2015 році): Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Австрія, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Італія, Ірландія, Греція, Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва.

2004 - Так зване східне розширення. Нові країни-члени: Кіпр, Чехія, Естонія, Польща, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Словаччина, Словенія.

2007 - Нові країни-члени: Болгарія і Румунія.

2013 - Нова країна-член: Хорватія.

Визначення термінів:

Інтеграція: Злиття національної економіки кількох країн, в процесі якого наявні відмінності найчастіше стираються, міжнаціональні економічні зв'язки (а пізніше і інші) все більше набувають особливості внутрішніх зв'язків. Об'єднання і переплетення може проходити на двох рівнях: на мікрорівні (між підприємствами) і на макрорівні (між країнами).

Економічний союз: Передостання сходинка напередодні повної інтеграції: перестають існувати національні економіки; ведеться єдина економічна політика; забезпечується вільне пересування спільних інвестицій, технологічних ланцюжків; йдуть спільно організовані виробничі та торгові процеси, і в обігу перебуває єдиний грошовий засіб.

Політичний союз: Найбільш розвинена форма інтеграції, при якій крім економіки стає загальною і політика (створюється єдина держава).

Регіональний економічний союз: Форма економічної інтеграції, територіально утворює чітко обмежений географічний регіон.

НАТО

Організація Північноатлантичного договору (скорочено: НАТО - North Atlantic Treaty Organisation): Блок 28-ми північноамериканських і європейських держав.
Організація заснована в Вашингтоні після II-ї Світової війни (4 квітня 1949 року). Блок був створений в роки холодної війни для захисту від розширюваного в Східній Європі впливу Радянського Союзу, його ослабленні, і протистоянні Варшавському договору. Наприкінці холодної війни НАТО стало захисником західної цивілізації.

Основні цілі НАТО викладені в Північноатлантичному договорі, згідно з яким держави-члени зобов'язуються використовувати всі політичні та військові засоби для захисту своєї свободи та безпеки. Організація також прагне не допустити розширення політичного та військового впливу Росії. Сьогодні миротворчі операції також здійснюються за межами держав-членів. Передовим лідером організації, є Сполучені Штати, тому політика НАТО сильно віддзеркалює іноземні, політичні та економічні інтереси цієї країни.

У 1999 році до організації приєдналися Угорщина, Чехія та Польща. У 2004 році приєдналися ще 5 країн-членів ЄС (Словаччина, Словенія, Естонія, Литва, Латвія), а також Болгарія та Румунія. У 2009 році Хорватія разом з Албанією вступила до НАТО, а в 2017 році Чорногорія також стала членом НАТО. У 2018 році почалися переговори про приєднання з Північною Македонією.

Шенгенська зона

Шенгенська угода - це договір між державами-членами ЄС та кількома європейськими країнами, що не входять до ЄС, в яких вони погодилися поступово знімати контроль на своїх внутрішніх кордонах і спільно організувати контроль зовнішніх кордонів.

Угода була підписана п'ятьма європейськими країнами (Францією, Західною Німеччиною та країнами Бенілюксу) у 1985 році з метою поступового усунення контролю на своїх внутрішніх кордонах. Наразі в Шенгенській зоні беруть участь 22 з 28 країн-членів ЄС та 4 країни, що не входять до ЄС (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія).

Пов'язані об'єкти

Країни Америки

Надаючи активну допомогу в вирішенні завдань трьох рівнів складності, ми можемо показати географічне розташування країн Америки та їх столиці, а також...

Країни Африки

Надаючи активну допомогу в вирішенні завдань трьох рівнів складності, ми можемо показати географічне розташування країн Африки і їх столиці, а також...

Країни Європи

Дізнайтеся про географічне розташування, столиці та прапори європейських країн через вправи на трьох рівнях складності.

Гора Рашмор (США)

Національний меморіал "Гора Рашмор" - висічений в гранітній скелі барельєф чотирьох президентів США.

Країни Азії

Надаючи активну допомогу в вирішенні завдань трьох рівнів складності, ми можемо показати географічне розташування країн Азії та їх столиці, а також державні...

Слов'яни

Сучасні слов'яни проживають в 14-ти європейських країнах і поділяються на 3 групи.

Біженці та мігранти

Ця анімація представляє різні точки зору на сучасну міграційну кризу з потоком біженців.

Історія міграцій людини

Люди почали мігрувати ще із стародавніх часів.

Адміністративні підрозділи Нідерландів

Ця анімація представляє Адміністративно-територіальний устрій Нідерландів.

Адміністративна карта Австрії

Анімація показує адміністративний поділ Австрійської Республіки.

Адміністративна карта Німеччини

Анімація представляє найбільш значущі адміністративні одиниці Німеччини.

Світові релігії в наш час

На географічний розподіл основних (світових) релігій вплинули історичні події.

Країни світу

Дізнайтеся про географічне розташування, столиці та прапори країн світу за допомогою вправ на трьох рівнях складності.

Символи і пам'ятки країн

За допомогою анімації ознайомимося з відомими місцями, пам'ятниками архітектури окремих країн.

Штати та міста США

Ця анімація демонструє держави та найбільші міста США.

Африканський табір біженців (Дарфур)

Мільйони людей залишили свої житла через суданський військовий конфлікт.

Форми державного правління і офіційні мови

Анімація узагальнює світові державні форми правління і офіційні (державні) мови.

Міста світу

Анімація демонструє географічне розташування найбільших міст Землі.

Промисловий парк

Забезпечує підприємствам сприятливі інфраструктурні умови і послуги.

Цікаві географічні факти - соціальна географія

Ця анімація представляє деякі цікаві факти в соціальній географії.

Міст Золоті Ворота (Сан-Франциско, 1937)

Підвісний міст, який з'єднує затоку Сан-Франциско і Тихий океан, був відкритий в 1937 році.

Адміністративні підрозділи Угорщини

За допомогою анімації ми можемо побачити і засвоїти на практиці найважливіші особливості адміністративного устрою Угорщини.

Added to your cart.