Пірол (C₄H₅N)

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Хімія

Ключові слова

пірол, азотомісткі органічні сполуки, гетероциклічна сполука, гетероатом, диполь, хлорофіл, гемоглобін, порфірин, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Пірол (C₄H₅N)

Дані

Молярна маса: 67,09 г/моль

Температура плавлення: 130 °C

Густина: 0,9691 г/см³

Теплота згоряння: -2351,7 кДж/моль

Властивості

Пірол - це гетероциклічна ароматична органічна сполука з п'ятичленним циклом, що містить атом Нітрогену.
Молекула піролу не має вільної електронної пари, для утворення зв'язку із вільним атомом Гідрогену, тому пірол виявляє значно нижчу основність у порівнянні з іншими амінами та органічними сполуками.
Пірол - це безбарвна, горюча рідина з запахом хлороформу. Він не розчиняється у воді, але добре розчиняється в більшості органічних розчинників. На повітрі пірол спочатку стає коричневим, потім жовтіє, а ще пізніше - осмолюється. Будучи слабкою кислотою, пірол взаємодіє з металічним калієм, безводним калій гідроксидом, металічним натрієм та літієм у розчині амоніаку, з амідами калію та натрію, а також магнійорганічними сполуками, утворюючи солі. Він є дуже активним у реакціях заміщення, окиснення та відновлення.

Поширення в природі, добування

Це важлива хімічна сполука з біологічної точки зору. Він міститься, наприклад, у хлорофілі. У промисловості пірол добувають у результаті взаємодії фурану та амоніаку.

Застосування

Пірол використовується під час виробництва ліків та барвників.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Хлорофіл

Хлорофіл - світлочутливий зелений пігмент, що зустрічається в рослинах; він поглинає світлову енергію, тому відіграє важливу роль у фотосинтезі.

Гемоглобін

Білок, який транспортує кисень, розташований у червоних кров'яних тільцях (еритроцитах).

Пролін

Одна з двадцяти амінокислот, що входять до складу білків. Аміногрупа в молекулі замкнена в цикл з третім атомом Карбону бічного ланцюга.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою нітрогеновмісних органічних сполук.

Added to your cart.